Jag har inte varit så aktiv här med bloggen i sommar. Det ska bli bättring på det området. Jag har däremot gjort en total omläggning av mitt aktieinnehav. Den 14:e juni sålde jag av allt och betalade av en del på mitt l,ån. Den 24:e juni började jag om med att köpa in Concordia igen till en betydligt bättre kurs än den jag hade innan. Jag har dessutom köpt in Ratos igen samt Teliasonera. Dessutom har jag för första gången i mitt liv direktinvesterat utomlands genom det norska företaget Marine harvest Sedan har jag köpt Skåne-Möllan. Vad tycker ni? är det här en bra omstart och inriktning?

Annons