Då har jag gjort månadens inköp. Det  blev en stor och en lite mindre affär. jag fortsatte att bygga på med 34 Ratos så att jag nu har 100 stycken till medelinköpspris på 54 kr. Den lite mindre affären är att jag börjar ta in ett nytt företag i portföljen, 11 st Atrium Ljungberg med inköpskurs 88 kr. Detta är en mjukstart i ett företag som jag hoppas kunna öka mycket i så småningom. Dessutom kommer jag att delta i Cefours nyemission med 79 kr om några dagar. Vad tycker ni? Är detta en bra riktning givet de mål jag har satt upp?  

Annons