Efter att ha diskuterat med mig själv och en del andra ekonombloggare, tack Gustav, har jag tagit ett beslut att  minska i Skåne-möllan istället för att göra som jag tänkte från början, att öka  upp i de andra innehaven, för att balansera min portfölj. Det blev till. slut väldigt baktungt att ha så pass stor andel i ett bolag. Jag såg dessutom att det skulle ta tid att få upp de andra innehaven i nivå med detta enda. Detta har lett till att jag  nu har en klump med likvider som så fort Torontobörsen öppnar skall investeras i ett nytt bolag, Northwest healthcare properties. Därmed kan man säga att ett av mina mål för året, att få in ett anglosaxiskt bolag i portföljen, redan  är i hamn. Tack Gustav igen för att du hittade detta företag. Här kan ni läsa mera om det.http://gustavsaktieblogg.blogspot.se/2014/01/kanadensiska-sjukvardslokaler-en-bra.html . Det är dessutom ytterligare ett bolag som passar in i strategin ”sälja spadar…” förutom att de har 7% direktavkastning och månadsutdelning. Då har jag istället, kan man säga, en stor andel specialfastighetsbolag i min portfölj. Dock anser jag att de är mycket diversifierade sinsemellan. Norrländska gallerior och kanadensiska sjukvårdslokaler är  uppenbarligen två helt olika marknader. 🙂

Annons