Det har startats en våg av nyintroduktioner till börsen. Vilket jag tycker är kul och viktigt för aktieintresset i Sverige. Allmänt sett är jag också mycket positiv till de  företag som söker sig dit och skulle gärna teckna mig för aktier i dessa bolag. Det som gör att jag har valt att inte teckna är det ganska nya oskicket att bara lämna ett spann mellan vilket pris man som investerare ska få köpa för så att man inte får veta förrän efteråt det exakta priset. Det är ofta ett spann på mellan 5 och 10 kr. Detta är inte schysst mot de som ska investera i bolaget. Därför har jag bestämt mig för att aldrig delta i en nyintroduktion där denna ovana förekommer. Då väntar jag hellre på att få köpa aktien när den kommer ut på marknaden

Vad  säger ni om nyintroduktioner? Har ni några uttalade regler omkring detta. Tycker ni att jag är hård som fördömer prisspannstänkande?

Annonser