Ja då var mina sista Skåne-möllan sålda. Jag gjorde en alternativintäktskalkyl på de olika aktiernas direktavkastning och kom då fram till att det var bättre att sälja för att få en bättre avkastning någon annanstans.