Ibland ska man ha tur.
Igår köpte jag på mig ytterligare aktier i det kanadensiska bolaget NWH. idag sjunker den svenska kronan i efterdyningarna till den oväntat stora räntesänkningen. Hade jag väntat till idag med att köpa hade aktierna blivit dyrare att köpa in. Dessutom får jag mera kronor i utdelning framöver beroende på den svagare kronan.
Om vi dessutom tittar på det i makroperspektiv så blir våra exportprodukter billigare. Därmed ökar möjligheten till en högre försäljning ute i våra exportföretag. Dock ska vi ha klart för oss att våra importprodukter kommer att bli dyrare. Detta kommer, i teorin, dock att räddas av en lägre ränta.

Annons