Jag har ägnat några dagar åt att läsa ”The Strategic Dividend Investor. Why Slow and Steady Wins the Race” av Daniel Peris. Det är en mycket inspirerande bok som jag nog kommer att återkomma till när jag känner att jag är ute på litet villovägar i min investeringsplan.
Jag fick upp ögonen på boken tack vare Snåljåpens bokanmälan tidigare denna månad. Den handlar i mångt och mycket om att vi inte ska försöka hoppa på berg- och dalbanan med att köpa och sälja aktier utan istället köpa utdelande bolag och få vinst genom utdelningarna och på det sättet skapa en ström av likvider som man antingen kan använda eller återinvestera. Författaren menar att det är en mer sund och tillbakalutad tankebana. Han visar på att detta tankesätt var vad tidigare generationer hade och att det litet grand kom bort i den galna teknik boomen runt millenieskiftet.
Boken är naturligtvis väldigt amerikansk i sitt uttryck och i sina exempel. Det jag kan reta mig på litet grand är att författaren upprepar sig ganska mycket. Det förtar dock inte att boken som sådan är mycket bra och att jag kommer att använda mig av den som en lots i en grynnig skärgård.

Annonser