Idag gjorde jag månadens inköp både på aktiemarknaden och i mataffären, jag storhandlar mat ungefär var 6:e vecka. På aktiemarknaden har jag gjort två inköp idag. Jag ökade litet i Swedbank och i Malmbergs. Malmbergs har under den senaste tiden backat, på en inte helt lyckad halvårsrapport, så att jag fick ett lägre medelinköpspris än vad jag hade innan. jag tror dock att det inte är någon större fara på taket. med de stora byggsatsningarna som är aviserade tror jag på att Malmbergs har en helt ok framtid även framgent.
Swedbank har jag också fått ett lägre medelinköpspris på i dag. Jag är inte så orolig över den bankskatt som har föreslagits. Swedbank är idag en av Europas bäst kapitaliserade banker och man gjorde ett bra halvårsresultat som lovar mycket gott inför framtiden. Dessutom har man en stabil och bra ledning som dessutom är ganska stora aktieägare i banken.

Annonser