Jag har i en serie gått igenom och presenterat några av ”mina” företag där jag skriver om deras verksamhet, historia, tillväxt samt varför de har kommit in i min portfölj. Detta är inte tänkt att vara en analys i vanlig mening utan mera just en presentation av de kanske mera mjuka variablerna i ett företag. Denna serie fortsätter nu med vindkraftprojektören Eolus.
Företaget bildades 1990 som den första kommersiella vindkraftsprojektören i Sverige för att i första hand bygga, etablera och äga egna vindkraftsanläggningar för elproduktion i Sverige. Man såg dock potentialen i att erbjuda sin kompetens även till andra som ville bygga och äga vindkraftanläggningar. Därför kompletterades affärsmodellen med denna del. Företaget har till dags dato byggt 467 vindkraftverk.
Affärsmodellen är genialt enkel: Man bygger och säljer vindkraftverk men det fina i kråksången är att man medan man säljer sina vindmöllor så kan man ta betalt för den energi som dessa producerar.
Jag är övertygad om att vi måste någon gång ställa om vårt energisystem med förnyelsebar energi och detta är en väg att gå.
Kan jag vara med på ett hörn och dessutom tjäna litet pengar på det så är jag nöjd. Eolus är nämligen ett utdelande bolag och det är dessutom ett där utdelningen kommer i januari eftersom man har ett brutet räkenskapsår vilket förstås är mycket trevligt för en som är ute efter att bygga en bombmatta av utdelningar. Det är ett trevligt bolag att ha tillsammans med Malmbergs och Bahnhof.

Annons