Detta är en rubrik som ni kommer att få se mera sällan i fortsättningen. Det ska nämligen till extremt mycket för att jag ska sälja ett innehav. Dock har jag nu sålt för först<a gången på länge. Det blev mitt kvarvarande mycket lilla innehav i Industrivärden. Jag sålde av för att mitt innehav gjorde varken till eller från i utdelningshänseende och därför att de har gått upp så kraftigt i svallvågorna efter Sverker Martin-Löfs avgång att det inte känns försvarbart att köpa in fler aktier till den här kursnivån. Istället väntar jag hellre på en dipp och köper in då. Jag vet att jag sa att Industrivärden skulle bli en basaktie i min portfölj men om det händer saker i kurserna som gör att det inte blir som man tänkt sig så måste man kunna vara flexibel och agera efter det.

Annons