I mitt förra inlägg om Vardia var jag litet grand inne på revisorerna och deras roll i det vi håller på med. jag tänker fortsätta diskutera detta eftersom det är en viktig men ofta bortglömd roll. Vi som aktieägare ser revisorn i samband med årsstämmorna då hen ska avge sin revisionsberättelse med åtföljande rekommendation om att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Detta brukar ofta ses som formalia som bara ska rundas på bolagsstämman.
Jag har däremot mer och mer börjat ifrågasätta denna syn. Vi har haft ARCP, Eniro och nu Vardia för att bara nämna de senaste. I fallet med Vardia verkar det vara revisorerna som har sovit. Detta leder mig in på frågan om revisorns ansvar för sin granskning och vilka som granskar granskaren. Kan man som enskild aktieägare kräva ett ansvar hos revisorn annat än de ganska menlösa frågor som revisorn brukar få på stämmorna? En fråga är om inte revisorn sitter i knät på ledningen genom att det ofta är dem som förordar en specifik revisor och också betalar revisorn efter löpande räkning som det brukar heta. Jag ska inte gå in alltför mycket på detta eftersom jag inte är så kunnig i revisionsarbete utan konstatera att vi som aktieägare borde vara mera på tå när revisionsberättelsen avges och ställa de relevanta frågorna innan man lägger den till handlingarna och styrelsen får sin efterlängtade ansvarsfrihet.
Svaret på frågan i rubriken är att det ska vi alla göra egentligen. Dock borde det finnas en särskild punkt där man ger revisorn ansvarsfrihet från aktieägarnas sida för de revisioner som görs. På det sättet skulle man tydliggöra aktieägarnas eller medlemmarnas ansvar att granska vad revisorn har gjort.

Annons