Idag har månadens inköp exekverats. Inköpet har denna gång enbart finansierats med tidigare utdelningar eftersom jag planerar att åka på semester till England i slutet på den här månaden. Det blev en mycket liten post på 25 aktier i Ratos till kurs 53,95. Mitt GAV ökade marginellt och det är fortfarande under 48 kr.

Annons