Jaha då var det dags att göra en kontroll över det första halvåret. Eftersom jag har en extremt lång tidshorisont på mitt sparande är jag inte så intresserad av uppdateringar överhuvudtaget. Det kan dock vara av ett visst intresse att i halvtid se om man är på god väg att lyckas med sina uppsatta mål. Mina mål för året var följande: Att jag skulle ta in fler bolag och från fler länder. Här är jag själv inte särskilt nöjd. Visst har det kommit in tre nya bolag i portföljen och jag har också utökat landsfloran något med ett land till men jag ville ha fler länder representerade. Dock får väl det bli nästa periods mål. Jag hade också målet att mitt nysparande skulle vara totalt för året 48 000 kr. Här måste jag vara nöjd eftersom jag har satt in 30 700 kr på aktiekontot och ligger därmed före planen med 6700 kr. Det tredje målet var att komma upp i 12 000 kr totalt under året. Det är nog det tuffaste målet att uppnå. Jag har en total utdelad utdelning för tillfället på 8140.43 kr. Som ni märker kan det bli tufft att nå upp till det högt ställda men inte omöjliga målet. Jag ska dock göra det som krävs för att det ska gå.

Annons