Jag har i dag köpt in ytterligare ett bolag till portföljen som jag har tittat länge på. Det är ett rederi från Bermuda med breda kopplingar till Skandinavien. Nordic American Tanker har en tankflotta på idag 30 fartyg. De har dessutom beställt tre nya skepp som ska levereras under andra halvan av 2018. de kommer alltså att ha 33 fartyg då. Anledningen till att jag har tittat på dem är deras fina record i utdelningar. en förväntad direktavkastning på 12 % gör fallet aptitligt. Som den höga direktavkastningen antyder är det en högre risk i detta än jag normalt tar, därför är det ännu viktigare att du som läser det här gör din egen analys på detta rederi. Jag har studerat branschen i snart 35 år och därmed anser jag mig relativt kunnig i den. Det gör också att denna investering är ingenting som jag rekommenderar för alla eftersom man bör ha ännu mera kontroll på ett sådant här bolag än andra.

Annons