Styrelseordförande Herbjörn Hansson köper just nu stora poster i NAT så det tyder på att han tror på sitt företag. Man skulle kanske kunna jämföra detta med Stefan Perssons enorma köp av HM-aktier här hemma när kursen har sjunkit till en behaglig köpnivå.

Det känns i alla fall litet tryggt att jag inte är ensam om bedömningen att rederiet står på stabil grund och att rederinäringen kanske är på väg ut ur sin djupa svacka.

Här finns ett pressmeddelande:

http://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2017/06/02/nordic-american-tanker-ltd-press-release-from-nordic-american-tankers-nysenat-nordic-american-offshore-nysenao-increased-ownership-by-the-hansson-family.html

Annonser