Då har vi slutfört februari månad och jag skaredovisa mina utdelningar fram till dags dato.

2018-01-02 Chatham Lodging Trust 40,2 :-

2018-01-03 Cineplex inc 45,58 :-

2018-01-12 Walt Disney 13,58 :-

2018-01-16 Northwest healthcare 998,31 :-

2018-01-17 York Water 53,39 :-

2018-01-25 Oracle 59,98 :-

och ytterligare en utdelning från Chatham kom in 2018-01-29 på 38,95.

Totalt den månaden blev det 1248,99 skr

2018-02-01 Eolus 1500:-

201802-01 Cineplex 44,66 :-

2018–02-06 Sodexo 27,07:-

2018-02-16 NWH 983,51:-

2018-02-26 Chatham lodging trust 40,15:-

Vilket leder till följande inkomst i februari 2595,39:-

Totalt detta år har jag fått in 3872,45:- vilket är nästan precis 100kr mera än vad jag fick under mitt hela första år 2013. Det sätter litet perspektiv på den härliga snöbollseffekten eller styrkan i ”ränta på ränta”-effekten plus ett istadigt sparande.