Mars 2018 har lagts till handlingarna och i vanlig ordning har det kommit in en del pengar i form av utdelningar. Den här månaden kom allting under de två första veckorna.

2018-01-02 Chatham Lodging Trust 40,2 :-

2018-01-03 Cineplex inc 45,58 :-

2018-01-12 Walt Disney 13,58 :-

2018-01-16 Northwest healthcare 998,31 :-

2018-01-17 York Water 53,39 :-

2018-01-25 Oracle 59,98 :-

och ytterligare en utdelning från Chatham kom in 2018-01-29 på 38,95.

2018-02-01 Eolus 1500:-

201802-01 Cineplex 44,66 :-

2018–02-06 Sodexo 27,07:-

2018-02-16 NWH 983,51:-

2018-02-26 Chatham lodging trust 40,15:-

2018-03-01 Cineplex 45,05:-

2018-03-05 Marine Harvest 328,46:-

2018-03-09 Kone 167,29:-

2018-03-12 Nordic American Tanker 12,33:-

2018-03-14 Nordic American Offshore 0,32:-

2018-03-16 NWH 967,58

Totalt under mars har jag fått in 1521,03:- vilket under de tre första månaderna totalt ger 5393,48:-

Det tycker jag är ett  helt ok inflöde av pengar till den växande pengamaskinen.