När man börjar köpa aktier utanför ens egen valutazon exponerar man sig för en valutarisk förutom de gamla vanliga riskerna. Om ens egen valuta stärks eller den andra blir svagare får man en värdeminskning i motsvarande grad. I ärlighetens namn går detta i andra riktningen också,.Om den andra valutan stärks får man istället en värdeökning i sitt innehav. Det finns naturligtvis olika sätt att komma till rätta med denna risk. Man kan, till exempel, hålla på med olika typer av derivat för att  skydda sig. Detta är dock ingenting för oss småskuttar och glada amatörer. 🙂 En sak som vi kan göra är att köpa eller sälja i olika omgångar. det är dock en tveeggad lösning på problemet för att du har ju inte bara valutakursen att ta hänsyn till då utan även sånt som själva aktiekursen och courtaget. Om man skulle dela upp inköpen av antalet aktier för att minska valutarisken ökar man i själva verket risken att aktiekursen stiger så att man inte får köpa in hela den mängd man hade tänkt sig och dessutom ökar man ju på courtaget.

En annan aspekt på valutarisken som jag inte tror att många tänker på är att man riskerar att få en sänkt utdelning pga valutaskillnaderna. det här gör att man kan börja tveka på att gå in i ett amerikanskt företag, särskilt när man  har  så långt placeringsperspektiv som jag har, dessvärre finns det mycket få om ens något svenskt bolag som delar ut mer än en gång per år. Hur som helst så är valutorna intimt förknippade med landets makrosituation och ekonomiska politik samt vad andra  länder och institutioner tror och tycker om den ekonomiska situationen i ett land,.

I fallet USA så finns den enorma statsskulden som de bara skjuter framför sig. Vi har FED som ihärdigt vräker ut obligationer i ett krampaktigt försök att få i gång  den amerikanska ekonomin. Sedan har vi den kinesiska centralbanken som under hösten öppet har  deklarerat att man inte längre kommer att köpa amerikanska statspapper,.vad inne bär detta för den amerikanska dollarn på lång sikt? Vågar man som svensk utdelningsinvesterare på riktigt lång sikt satsa på amerikanska aktier?

Jag vet inte.Jag vill bara väcka tanken och kanske också en diskussion till liv om den här risken för en långsam dollarimplosion på en lång sikt.

Vad har du för tankar om bla utdelning och valutarisker?

 

Annons