Tag Archive: Analys


En checklista för analyser

Jag har nu utvecklat en första version på checklistan som jag nämnde i mitt föregående inlägg. Det är meningen att den ska vara formen på kommande aktieanalyser. Vad tycker ni? Fungerar den? Är det något jag har glömt eller ska ta bort?

Checklista för aktieanalyser

1 Namn på företaget samt Ticker på originallistan.

2 Aktielista.

3 Dagens kurs.

4 Huvudsaklig bransch.

5 Historia

6 Beskrivning av produkter och tjänster samt affärsmodell. Är den förståelig för mig?

7 Marknadsanalys. Risker och möjligheter med företaget.

8 Antal aktier i företaget. Storägare

9 Vinst/förlust.

10 Soliditet, P/B, Pris/substans samt analys av balansräkningen.

11 P/E och andra vinstrelaterade nyckeltal.

12 Utdelningsandel, utdelningsperiod, utdelning/aktie, utdelningstillväxt samt direktavkastning.

13 Seriös och trovärdig ledning.

14 Grönt, gult eller rött? Passar den min portfölj eller inte? Till vilket pris?

Annons

Analys: Eolus vind

Detta blir den tredje analysen på kort tid i aktiebloggosfären och dess närhet som tar upp vindkraftsbolagen. Denna kommer dock inte i närheten av att vara lika uttömmande och av så hög kvalitet som den om Bonheur och Ganger rolf som publicerades av Kenny på Aktiefokus samt den om Arise som publicerades i det senaste numret av Värdepappret skriven av densamme. Jag kommer att rätt så översiktligt dra marknadsförutsättningarna eftersom man kan läsa mer och bättre om dessa i de nämnda texterna.
Eolus vind är ett företag som har funnits sedan 1990. Det är en av nordens stora spelare på projektering, drift och försäljning av vindkraftverk. De har sedan starten satt upp 477 verk och verkar ha en relativt stor projektportfölj på över 1000 verk framöver. Enligt VD-ordet i den senaste årsredovisningen har man gjort en kraftig översyn av denna portfölj under det senaste året med tanke på de nya förutsättningarna som har gällt under de två senaste åren ”För att säkerställa en smalare men vassare portfölj av projekt med hög realiserbarhet”. Vad detta innebär rent konkret har jag ingen aning om. Däremot kommunicerar man från Eolus att, med tanke på marknadsförutsättningarna, man kommer troligen att etablera ett mindre antal verk under det kommande året.
En viktig pusselbit i branschen är politiska beslut om energisystemet och dess omvandling. Subventioner finns men dessa är inbakade i det nordiska elcertifikatsystemet som gynnar förnyelsebar energi. Här är det också viktigt att påpeka att det inte finns några teknikspecifika subventioner för just vindkraften. De togs nämligen bort redan 2003. Elcertifikatsystemet bygger på att elbolagens kunder tvingas köpa certifikat som elbolagen får sig tilldelade. Elcertifikatpriserna har, till följd av en högre omställningstakt än väntat, länge varit låga och på grund av sena politiska beslut har detta tillstånd varit rådande fram till nästa år då beslut har tagits under senhösten om en höjning av elcertifikatens pris. Detta kommer troligen att när väl marknaden har tagit till sig det öka intresset för att äga och driva vindkraftverk.
El priserna är rekordlåga, vilket kommer att ge en säkerhetsmarginal. De kommer troligen att öka så småningom vilket i sin tur leder till att fler vill köpa vindkraftverk. Det kommer att gynna Eolus.
De håller nu också på att gå in på världens största och snabbast växande marknad för vindkraft, USA, vilket känns både spännande och riskfyllt eftersom svenska bolag ibland går på pumpen där borta. Samtidigt känns det som ett rätt naturligt steg att ta för ett vindkraftsprojekteringsföretag som Eolus.
Det finns dessutom ett mycket intressant projekt och dotterbolag i Blekinge offshore som, när det kommer igång kommer att inbringa mycket värde till företaget. Det är tänkt att bli Sveriges största havsvindkraftpark. Det ligger just nu bara och väntar på ett regeringsbeslut om tillstånd att starta byggnationen. Allting annat är klart.
Trots den stora extrautdelning som utgick i våras har man en betryggande soliditet på 58%.
Under förutsättning att årets föreslagna utdelning på 1,5 sek/aktie går igenom delas 46,1 % av årets resultat ut vilket känns tryggt. På gårdagens aktiekurs (24 sek) ger det en direktavkastning på 6,25 %.
Överhuvudtaget känner jag mig trygg med denna investering och tror att jag kommer att få bra utdelning på mitt insatta kapital under en lång tid.
För den som vill läsa mera om vindkraftsinvesteringar rekommenderar jag alltså Aktiefokus breda och ffa djupa analys av Bonheur och Ganger Rolf här: http://www.aktiefokus.se/2015/12/analys-av-bonheur-och-ganger-rolf/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Aktiefokus+%28Aktiefokus%29

Schpriten Helge schpriten.

För alla er ungdomar som inte var med under det glada 1980-talet är kanske rubriken något konstifik. Det var nämligen ett humorprogram med Sven Melander och Åke Cato som myntade denna replik som ett tag kom att bli i var mans mun. Vad har nu detta med aktier och investeringar att göra undrar säkert vän av ordning. Svaret kommer snart.

Vi har nu kommit till det tredje avsnittet i min brittiska serie som denna gång ska ta upp ett betydligt större företag än vad vi tidigare har skrivit om.

Diageo plc är världen största försäljare av drickbar alkohol. De har flera av världens mest sålda och välkända märken såsom Johnnie Walker, JB, Smirnoff, Baileys, Captain Morgan, Guiness samt en hel del andra spritprodukter och märken.

Företaget bildades 1997 genom en sammanslagning av Grand Metropolitan och Guiness, som då blev ett stort mat och dryckeskonglomerat. Mellan 2000 och 2002 togs och genomfördes beslutet att koncentrera sig på premiumsegmentet i drickbar alkohol. Då såldes bland annat Burger king och Pillsbury. 2001 tog man också över vin- och spritsektionen från Seagrams vilket breddade företagets märkeskatalog så att man idag har närmare 30 märken att hålla koll på. Några av dessa är generella över hela världen medan andra har en mera lokal prägel.

Jag tror mig kunna se att företaget har ganska breda vallgravar genom att de är så pass stora och har så många märken som är, i det närmaste, ikoniska för många.

Hur är det då med siffrorna?

Bolaget har ett räkenskapsår som går från juli till den sista juni. Därför har vi ganska färska siffror att arbeta med. De omsätter 15,966 miljarder pund med en vinst före skatt på 2,933 miljarder. Det fria kassaflödet är 1,963 miljarder. Vinsten per aktie är 88,8 pence och den troliga totala utdelningen i år är 56,4 pence vilket leder till en utdelning av vinsten på 63,5 % och en direktavkastning med fredagens kurs (1762,65 p) på 3,2 procent.

Skulderna är på en hyggligt låg nivå så att bolagets finansiella muskler ser starka ut.

En sak som kan vara av särskilt intresse för oss svenskar är att Peggy Bruzelius sitter i styrelsen för bolaget.

När man har ett sådant här bolag framför sig går det inte att komma ifrån de etiska och moraliska implikationerna. Det är en problematisk verksamhet i det att en del människor kan tyvärr inte hantera sprit på ett för dem njutbart sätt. Jag säger dock att det måste finnas ett personligt ansvar i detta också. Sedan verkar just det här  bolaget ha en bra och genomtänkt plan för detta med stöd till diverse kampanjer för ansvarsfullt drickande.

Jag kommer att ha detta bolag på bevakning och antagligen köpa in det till min portfölj under hösten eller vintern.

Andrews Sykes Group PLC

I den andra delen av min serie om brittiska bolag har jag valt ett företag som grundades 1964 av John Andrews. Företaget heter Andrews Sykes Group.

Verksamhet: De har produkter för värme kyla och ventilationsutrustning samt luftfuktighetskontroll, i korthet allt som har med inomhusklimat att göra, som de hyr ut till företag och industrier. Deras affärsmodell är alltså något annorlunda mot vad man normalt brukar se i den här typen av branscher. Geografiskt finns de i England samt Västeuropa och förenade arabemiraten.

De ägs till ungefär 85 % av ett bolag i Luxemburg, EOI Sykes Sarl, som i sin tur ägs av ett investmentbolag som heter Tristar corporation som i sin tur ägs till lika delar av två stiftelser.

Om vi då går in på siffrorna ser vi följande: Intäkterna blev för 2014 56400 tGBP. Rörelseresultat efter avskrivningar blev 15569 tGBP. Detta är en minskning från föregående år med i runda slängar 3 miljoner GBP.

De har låga skulder i förhållande till eget kapital. De har ett starkt kassaflöde. De delar ut 11.9 pence per halvår vilket innebär en ganska fet direktavkastning på 7,13%. Detta är beräknat på fredagens kurs om 334 pence.

Slutsatser och kommentarer.

Det här är också ett företag som ligger i linje med min portföljstrategi. Dessutom kommer det att kunna ”casha in” på de klimatförändringar vi ser kommer. Det som gör att jag tvekar är två saker. Den ena är resultatminskningen förra året. Detta går dock att leva med och jag tror att det var en tillfällighet. Det andra är dock av en mer allvarlig kaliber. Majoritetsägaren äger 86,08 procent av företaget och kan i princip göra vad det vill med företaget. EOI Sykes Sarl har sin hemvist i Luxemburg som i sin tur ägs av ett holdingbolag i Panama. Detta bolag ägs i sin tur av två stiftelser och där slutar alla spår. Jag misstänker ingenting här. Det är dock ett ovanligt upplägg. Det som gör att jag litet grann drar öronen åt mig är den stora procentsatsen för att jag vet inte vad de har för mål och vad de vill göra med bolaget Andrews Sykes group PLC.

Falkland Island Holdings

I en nystartad serie kommer jag att presentera brittiska bolag som kan vara av intresse för mig och andra att investera i. Det företag som jag har valt att inleda med är ett investmentbolag som heter Falkland Islands Holding. Det listades på LSE i januari 1998.

Verksamhet: Bolaget har idag tre verksamhetsgrenar som var och en ägs till 100 %. De har en nyckelroll i Falklandsöarnas ekonomi genom dotterbolaget Falkland Island Company som i sin tur bedriver shipping mellan öarna samt till och från öarna. Dotterbolaget driver dessutom butiker och cafeer samt är agenter för brittiska försäkringsbolag. De äger också fastigheter och mark på öarna. Som synes är Falkland Island Company viktiga för de som bor där.

Bolagets andra verksamhet är Portsmouth harbour ferry company PLC som sköter passagerarfärjelinjen mellan Portsmouth och Gosport. De anordnar också båtkryssningar i sundet mellan England och Isle of Wight.

Den tredje verksamheten som de bedriver är ett företag vid namn Momart som sysslar med att förvara och transportera och hänga värdefull och ofta ömtålig konst. Deras kunder är sådana som The Saatchi Gallery, National Gallery och Buckingham Palace.

Som synes är detta tre helt disparata verksamheter vars enda gemensamma nämnare är att man med mycket god vilja kan kalla dem alla för utiliteter.

Finanser:

Falkland Islands Holdings intäkter var år 2014 18,24 miljoner pund och dess nettovinst blev det året 2,63 miljoner pund.

Deras totala tillgångar uppgick till cirka 57 miljoner pund. I detta ingick då en verksamhet som man ägde ungefär 8 % av. Den heter Falkland oil and gas. Denna såldes den 1 maj 2015. Därför har jag inte skrivit om den i verksamhetsöversikten.

Marknaden värderar bolaget till mellan 29 och 30 miljoner pund med en aktiekurs på 235,26 pence fredagen den 24/7.

De kommer antagligen inte att lämna någon utdelning i år.

Slutsatser och sammanfattning.

Falkland Island Holdings är ett mycket spännande företag som ligger precis i linje med det jag letar efter. Verksamheterna är ganska basala och de är diversifierade. Med mycket god vilja kan man säga att de alla är utiliteter. Ekonomin ser väldigt bra ut. Jag har dock inte lyckats hitta hur stora skulder de har. Som det ser ut nu så har man tillgångar som är värda mera än hela bolaget i sig. Jag har inga aktier i detta bolag men jag kommer att bevaka det framöver. Det som gör att jag inte kastar mig på köpknappen är just att de inte kommer att ge ut någon utdelning i år även om de har gjort det tidigare år.

Vad tycker ni? Kan detta företag vara intressant.

Risk och risktendenser.

Då är det dags att ta ett steg tillbaka och fundera litet. Det har blivit dags för den traditionella påskfunderingen. Den här gången är det begreppet risk som jag tänker meditera över.

Tittar vi på våra vardagsliv så står det klart att vi inte kan undvika risker. Jag menar att vi riskerar att skada oss på det ena eller andra sättet. För att ta ett drastiskt men ändå ganska vanligt exempel så riskerar vi att bli påkörda varje dag som vi vistas i trafiken eller så riskerar vi att skära oss på kökskniven hemma. Nu tänker vi inte så mycket i de banorna utan vi har lärt oss att hantera vardagliga risker på ett för oss skonsamt sätt.

När det gäller ekonomisk risk med ens privata ekonomi är det många som inte verkar tänka alls. De tar extremt stora risker i en förhoppning om att bli miljardärer över en natt. Ofta förlorar de också hela stycket.

I mitt analysarbete är risk ett stort begrepp eller, om man så vill, faktor. jag undviker risk så mycket det bara går. Sedan kan man inte undvika alla risker som existerar. men jag ska i alla fall vara medveten om alla de befintliga och möjliga risker som kan uppkomma. jag är, vad man brukar säga, en riskavert person när det kommer till mina investeringar. Det är nog de allra flesta av oss som bloggar om aktier och ekonomi.

Det har dock börjat smyga sig in att en och annan av mina vänner som håller på med aktier och värdepapper som jag tidigare har uppfattat som mycket riskmedvetna har börjat se litet mellan fingrarna på riskerna. Detta leder mig in på den fråga som det här inlägget egentligen handlar om: Har vi, med den fenomenala utvecklingen under de senaste fem åren, blivit mera omedvetna om riskerna. Jag tycker mig se en sådan tendens och jag själv får hela tiden tänka mig för. Det är lätt att psykologiskt bortse från de risker som finns när det börjar bli svårt att hitta bra investeringsfall. Då är det lätt att man tar litet för lätt på dem i sin iver att hitta bra bolag att köpa in.

För mig handlar riskhantering om diversifiering, köpa kvalitet, att undvika andrapartsrisker som ADR:er och dubbelpipiga risker på olika plan samt att jag gör en så fullständig riskanalys som möjligt för de bolag som intresserar mig så att jag känner mig säker på att i alla fall eliminera tänkta faror och veta vad som kan ske i just det specifika bolaget. Det innebär för mig att jag diversifierar på så många plan som möjligt. Det ska vara olika branscher, länder och företag samt att jag ska köpa in på olika tidpunkter.

Risk är något vi investerare alltid måste förhålla oss till oavsett om vi vill eller inte. Därför är det bra om man har tänkt igenom riskerna med det man håller på med oavsett om man är inne på värdeinvestering, utdelningsinvestering eller förhoppningsbolag.

En kort analys av Hafslund

Det  här är mitt första försök att skriva ner en analys så ta den för vad den är. Vill ni ha en mera djupgående analys av företaget rekommenderar jag den här ett par år gamla analysen. http://www.aktiefokus.se/2010/01/hafslund/

Hafslund är en norsk elproducent tillika nätägare, som har en mycket stor marknadsandel i Norge och är i det närmaste monopolist i Oslo med omnejd.

Under många år har de haft en mängd andra sidoverksamheter. Det verkar dock som att de sedan några år har koncentrerat sin verksamhet till det huvudsakliga. Vilket jag tycker verkar lovande. Förstår jag deras verksamhet och hur de tjänar pengar? Svaret på den frågan är ja.

Kursutvecklingen har inte varit så rolig under de senaste åren för de som har ägt aktien i ett par år. Se här http://bors-nliv.svd.se/index.php/detail/index/45596. dock ligger kursen och puttrar mellan 45 och 47 de senaste 6 månaderna. Börsvärdet ligger på ungefär 8,7 miljarder nok. P/E-talet går inte att räkna ut eftersom förra året var ett förlustår. 4-traders har inte satt någon estimerad utdelning för nästa år. Däremot har Hafslund i år delat ut 2.5 nok/aktie. Om man skulle räkna på en kurs på 44.7 så blir det en direktavkastning på i runda slängar 5.6 %. Frågan är väl om det är rimligt att företaget kan dela ut den summan nästa år igen. Om det är så är det helt klart ett mer intressant alternativ än det stora energiföretaget i vårt östra grannland, som jag tycker känns något dyr idag.

Det som oroar är den negativa trend jag ser i vinst och resultat från 2005 och framåt. Se följande: http://2012.hafslund.no/nokkeltall/ Då speciellt de senaste 2 årens rejäla tapp. Vad betyder det för framtiden? Har vi sett slutet på en period där företaget har kunnat ta ut mera i pris än vad som är möjligt framgent? Eller blir det en comeback för Hafslund? Många frågor, kanske någon kan räta ut något frågetecken. Ett svar kan jag  ge: Jag kommer att hålla ögonen på företaget och eventuellt investera i det till en kurs runt 44 nok.

Hundens Allehanda

En kynologisk Tidskrift

z2036

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

petrusko

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Fattigbonddräng Plöjer och Sår

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Grazing Lady

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Fermentum vitae

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Christoffers investeringsblogg

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Aktiefokus

Process för bättre fundamentala analyser

miljonär innan 30

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Lundaluppen

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Gustavs aktieblogg

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.