Tag Archive: Atrium Ljungberg


Månadens inköp

Efter en vecka på resande fot i ett fantastiskt vackert sommar-England har jag nu landat i Sverige igen. Det är snart ny månad igen och därför dags att redovisa vad månadens inköp blev. Det blev 3 inköp den här gången, 2 ökningar och ett nytt bolag in i portföljen. Jag har köpt in mera av North west health care properties REIT så att det blir en lägre GAV. Detta gör jag för att jag så småningom ska kunna få in en rund och fin siffra i månaden från detta fina bolag. Jag förstår inte vad det är marknaden eller jag missar när kursen är som den är. Den andra ökningen är en mindre sådan i Atrium Ljungberg. Det är ett bolag som jag tycker har fått litet för mycket stryk kursmässigt i den allmänna nedgången för fastighetsbolagen den senaste tiden. Bolaget skapar fortfarande värde för sina aktieägare i det tysta genom en bra och efter vad jag kan se en effektiv förvaltning. Dessutom har de nu brutit in i en ny region efter vad jag har läst.
Det nya bolaget som nu har kommit in är ett bolag som jag har haft spaning på länge. Det är också ett kanadensiskt bolag som liksom NWH har månadsutdelning. Där slutar också de uppenbara likheterna. Det är bioföretaget Cineplex som nu gör entre i min portfölj. Det är ett företag som har 80 % av den kanadensiska biomarknaden och därmed kommer att vara en storspelare länge på sin marknad. Jag är och har varit intresserad av bio sedan barnsben och litet skämtsamt kan man säga att när Ratos sålde sin del av Nordic cinema group köpte jag in en annan biografkedja. Det kan dessutom inte förnekas att det är ganska roligt att iaf än så länge vara ensam i avanza-kollektivet om att äga aktier i detta bolag även om det så klart inte har minsta bäring på själva ínvesteringsbeslutet.

Annons

Jag kommer i en serie att gå igenom och presentera ”mina” företag där jag skriver om deras verksamhet, historia, tillväxt samt varför de har kommit in i min portfölj. Detta är inte tänkt att vara en analys i vanlig mening utan mera just en presentation av de kanske mera mjuka variablerna i ett företag. Eftersom jag har en faiblesse för ordning och reda så tar vi bolagen i alfabetisk ordning vilket innebär att först ut är Atrium/Ljungberg.
Bolaget är alltså ett fastighetsbolag som i huvudsak ägnar sig åt att förvalta och utveckla kontor och köpcentra i Stockholm, Malmö och Uppsala.
1916 började Konsumentföreningen Stockholm med fastigheter och tillhörande verksamhet. 1999 samlade Konsumentföreningen Stockholm, Konsumentkooperationens pensionsstiftelse och Konsumentkooperationens pensionskassa sina gemensamma fastigheter i bolaget Atrium Fastigheter. Detta företag blev ett av de ledande bolagen inom handelsfastigheter i Sverige med kunskap inom förvaltning av framför allt detaljhandelsfastigheter.
Ljungberg-gruppen har sitt ursprung i den bygg och fastighetsrörelse som Tage Ljungberg startade 1946 precis efter andra världskriget. Han ville bygga villor och lägenheter. På den tiden kände haN personligen många av sina hyresgäster. Ärlighet, kundtillfredställelse samt att båda parter skulle vara nöjda med affären var ledord för honom. Under årens lopp utökades byggverksamheten med ägande av bostadsfastigheter, kommersiella lokaler samt utveckling av befintliga fastigheter. Hans barn, Åke Ljungberg och Birgitta Holmström, började arbeta i firman under 1970-talet.
Mot slutet av 1980-talet delades verksamheten upp i två bolag, LjungbergGruppen med huvudsakligen kommersiella lokaler medan övriga innehav lades
i Tagehus Förvaltning AB. Några år senare, 1994, börsnoterades LjungbergGruppen.
1997 köpte man det stora fastighetsbeståndet i Sickla av Atlas Copco där en del idag utgörs av Sickla köpkvarter. 2006 fusionerade man de två företagen Atrium och LjungbergGruppen till Atriumljungberg.
Idag har man ungefär 50 fastigheter till ett bedömt fastighetsvärde på totalt 26,4 miljarder kr. Man äger också byggfirman T L Bygg.
Deras VD heter Ingalill Berglund som jag har ett stort förtroende för.
För tillfället har jag ganska litet aktier i företaget men jag kommer att öka efter hand. Anledningarna till att detta bolag kom in i portföljen är bland annat att de har ökat sin vinst och utdelning under de år som jag har tillgång till. En annan är att de passar så bra in i min ”sälja spadar”-strategi och att jag själv nyttjar deras kunder som en trogen gäst på Sickla köpkvarter.

Ett mindre inköp

I går passade jag på att öka i Atrium Ljungberg när kursen sjönk på nyheten att de säljer ut sina återköpta aktier för att få en större spridning och omsättning i handeln med aktien. Detta gör att jag i dag har ett GAV på 96,17 skr.

Då var det dags att börja sammanfatta det här året och blicka framåt mot 2014. Eftersom jag i mitten av juni gjorde avslut och sålde av alla aktier jag då hade och betalade av på mina lån så räknar jag inte med första halvan av året. Jag gjorde den manövern eftersom jag då kände att jag hade förlorat min disciplin och strategi. Därför ville jag ta ett steg tillbaka och tänka över situationen. Hur som helst återkom jag till marknaden i slutet på  juni och började köpa aktier igen. Under dessa 6 månader har jag investerat 78 000 kr och i skrivande stund pendlar depån mellan 84800 och 85200. Det gör att depån har ökat runt 9 %. Det får jag vara mycket nöjd med. Det har också ramlat in litet utdelningar från mina norska innehav på sammanlagt 549,19 kr under hösten. Vad borde jag ha gjort annorlunda då? Det största misstaget  jag definitivt gjorde var att gå in för snabbt och för mycket i Skåne-möllan. Jag borde ha väntat tills den hade kommit ner på de nivåer de  har idag. En annan sak är att jag i vissa lägen inte har hunnit med i kursrallyt som har varit nu på slutet, men så är det ibland. I övrigt tycker jag nog att det har gått bra. Jag har varit disciplinerad och hållit min linje om fokus på direktavkastning samt starka kassaflöden och balansräkningar.

Inför det nya året har jag en del målsättningar. Till exempel att jag ska fortsätta lägga undan 4000 kr i månaden till aktier samt att jag ska kunna amortera ner mina lån även fortsättningsvis.  Om det finns utrymme för det ska det komma in åtminstone ett anglosaxiskt företag i min portfölj nästa år. Vad, var och hur mycket får framtiden utvisa. Jag kommer dessutom att fortsätta köpa aktier i de bolag som redan finns i portföljen och även ta in nya  bolag. Dock kommer det att ske med ännu mer urskiljning eftersom jag nu vill konsolidera mängden innehav och begränsa mig till 20 innehav till att börja med.

Hur ser då laguppställningen ut inför 2014?

Skåne-möllan 31%

Teliasonera 12,7%

Kvaerner 9.6%

Marine harvest 9,1%

Diös 8%

Ratos 6,8%

Industrivärden 6,5%

Swedbank 6%

TGS-Nopec 3,9%

Eolus 3,9%

Atrium 1,1%

och Cefour som är under 1%

Likvida medel 1,2 %

Vad tycker ni? Är det en bra uppställning inför det nya året och är mina mål och metoder bra för det jag försöker åstadkomma?

Månadens inköp.

Då har jag gjort månadens inköp. Det  blev en stor och en lite mindre affär. jag fortsatte att bygga på med 34 Ratos så att jag nu har 100 stycken till medelinköpspris på 54 kr. Den lite mindre affären är att jag börjar ta in ett nytt företag i portföljen, 11 st Atrium Ljungberg med inköpskurs 88 kr. Detta är en mjukstart i ett företag som jag hoppas kunna öka mycket i så småningom. Dessutom kommer jag att delta i Cefours nyemission med 79 kr om några dagar. Vad tycker ni? Är detta en bra riktning givet de mål jag har satt upp?  

Hundens Allehanda

En kynologisk Tidskrift

z2036

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

petrusko

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Fattigbonddräng Plöjer och Sår

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Grazing Lady

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Fermentum vitae

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Christoffers investeringsblogg

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Aktiefokus

Process för bättre fundamentala analyser

miljonär innan 30

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Lundaluppen

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Gustavs aktieblogg

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.