Tag Archive: courtage


Det rör på sig även om det går långsamt. Som Gustav har informerat om har Avanza nu lyssnat på oss kunder och infört lägre courtagenivåer på många europeiska börser. Jag är faktiskt litet glad över det även om jag skulle vara mera behjälpt av elektronisk handel. Dock ska sägas att det här öppnar upp ett incitament för att iaf börkja titta på de Europeiska börsernas utbud. Den börs som jag kommer att intressera mig för framförallt är naturligt nog, för en anglofil som mig, den brittiska. Det ska bli skojigt att grotta ner sig i en ny marknad som jag länge har velat komma åt, men där det har varit näst intill omöjligt på grund av höga barriärer. Nu sänks iaf en av dessa. Men det är fortfarande en stor barriär kvar i och med att det fortfarande krävs telefonorder för att handla på den här marknaden.

Annons

Som många av er säkert känner till har jag min aktiehandel i Avanzas minidepå. Det tycker jag har fungerat jättebra hittills. Jag ville idag köpa in en aktie som finns på London-börsen så därför ringde jag för att kolla upp courtaget för detta. Då fick jag veta att det inte ingick i minis utbud att erbjuda handel med London. Så att vad jag måste göra nu är att överväga att flytta och om det är värt det för möjligheten att handla på flera av världens börser. Jag kan tycka att just London borde ingå i ett standardsortiment för alla eftersom det är en så stor marknadsplats och många av de bästa bolagen finns där som Tesco och Clarkson. Visst finns det sk ADR:er i New York men det känns inte så bra att ha dem särskilt när det kan bli svårt att handla med dem eftersom de ofta har en dålig omsättning. 

Vad skulle du göra?

När man börjar köpa aktier utanför ens egen valutazon exponerar man sig för en valutarisk förutom de gamla vanliga riskerna. Om ens egen valuta stärks eller den andra blir svagare får man en värdeminskning i motsvarande grad. I ärlighetens namn går detta i andra riktningen också,.Om den andra valutan stärks får man istället en värdeökning i sitt innehav. Det finns naturligtvis olika sätt att komma till rätta med denna risk. Man kan, till exempel, hålla på med olika typer av derivat för att  skydda sig. Detta är dock ingenting för oss småskuttar och glada amatörer. 🙂 En sak som vi kan göra är att köpa eller sälja i olika omgångar. det är dock en tveeggad lösning på problemet för att du har ju inte bara valutakursen att ta hänsyn till då utan även sånt som själva aktiekursen och courtaget. Om man skulle dela upp inköpen av antalet aktier för att minska valutarisken ökar man i själva verket risken att aktiekursen stiger så att man inte får köpa in hela den mängd man hade tänkt sig och dessutom ökar man ju på courtaget.

En annan aspekt på valutarisken som jag inte tror att många tänker på är att man riskerar att få en sänkt utdelning pga valutaskillnaderna. det här gör att man kan börja tveka på att gå in i ett amerikanskt företag, särskilt när man  har  så långt placeringsperspektiv som jag har, dessvärre finns det mycket få om ens något svenskt bolag som delar ut mer än en gång per år. Hur som helst så är valutorna intimt förknippade med landets makrosituation och ekonomiska politik samt vad andra  länder och institutioner tror och tycker om den ekonomiska situationen i ett land,.

I fallet USA så finns den enorma statsskulden som de bara skjuter framför sig. Vi har FED som ihärdigt vräker ut obligationer i ett krampaktigt försök att få i gång  den amerikanska ekonomin. Sedan har vi den kinesiska centralbanken som under hösten öppet har  deklarerat att man inte längre kommer att köpa amerikanska statspapper,.vad inne bär detta för den amerikanska dollarn på lång sikt? Vågar man som svensk utdelningsinvesterare på riktigt lång sikt satsa på amerikanska aktier?

Jag vet inte.Jag vill bara väcka tanken och kanske också en diskussion till liv om den här risken för en långsam dollarimplosion på en lång sikt.

Vad har du för tankar om bla utdelning och valutarisker?

 

Hundens Allehanda

En kynologisk Tidskrift

z2036

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

petrusko

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Fattigbonddräng Plöjer och Sår

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Grazing Lady

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Fermentum vitae

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Christoffers investeringsblogg

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Aktiefokus

Process för bättre fundamentala analyser

miljonär innan 30

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Lundaluppen

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Gustavs aktieblogg

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.