Detta blir den tredje analysen på kort tid i aktiebloggosfären och dess närhet som tar upp vindkraftsbolagen. Denna kommer dock inte i närheten av att vara lika uttömmande och av så hög kvalitet som den om Bonheur och Ganger rolf som publicerades av Kenny på Aktiefokus samt den om Arise som publicerades i det senaste numret av Värdepappret skriven av densamme. Jag kommer att rätt så översiktligt dra marknadsförutsättningarna eftersom man kan läsa mer och bättre om dessa i de nämnda texterna.
Eolus vind är ett företag som har funnits sedan 1990. Det är en av nordens stora spelare på projektering, drift och försäljning av vindkraftverk. De har sedan starten satt upp 477 verk och verkar ha en relativt stor projektportfölj på över 1000 verk framöver. Enligt VD-ordet i den senaste årsredovisningen har man gjort en kraftig översyn av denna portfölj under det senaste året med tanke på de nya förutsättningarna som har gällt under de två senaste åren ”För att säkerställa en smalare men vassare portfölj av projekt med hög realiserbarhet”. Vad detta innebär rent konkret har jag ingen aning om. Däremot kommunicerar man från Eolus att, med tanke på marknadsförutsättningarna, man kommer troligen att etablera ett mindre antal verk under det kommande året.
En viktig pusselbit i branschen är politiska beslut om energisystemet och dess omvandling. Subventioner finns men dessa är inbakade i det nordiska elcertifikatsystemet som gynnar förnyelsebar energi. Här är det också viktigt att påpeka att det inte finns några teknikspecifika subventioner för just vindkraften. De togs nämligen bort redan 2003. Elcertifikatsystemet bygger på att elbolagens kunder tvingas köpa certifikat som elbolagen får sig tilldelade. Elcertifikatpriserna har, till följd av en högre omställningstakt än väntat, länge varit låga och på grund av sena politiska beslut har detta tillstånd varit rådande fram till nästa år då beslut har tagits under senhösten om en höjning av elcertifikatens pris. Detta kommer troligen att när väl marknaden har tagit till sig det öka intresset för att äga och driva vindkraftverk.
El priserna är rekordlåga, vilket kommer att ge en säkerhetsmarginal. De kommer troligen att öka så småningom vilket i sin tur leder till att fler vill köpa vindkraftverk. Det kommer att gynna Eolus.
De håller nu också på att gå in på världens största och snabbast växande marknad för vindkraft, USA, vilket känns både spännande och riskfyllt eftersom svenska bolag ibland går på pumpen där borta. Samtidigt känns det som ett rätt naturligt steg att ta för ett vindkraftsprojekteringsföretag som Eolus.
Det finns dessutom ett mycket intressant projekt och dotterbolag i Blekinge offshore som, när det kommer igång kommer att inbringa mycket värde till företaget. Det är tänkt att bli Sveriges största havsvindkraftpark. Det ligger just nu bara och väntar på ett regeringsbeslut om tillstånd att starta byggnationen. Allting annat är klart.
Trots den stora extrautdelning som utgick i våras har man en betryggande soliditet på 58%.
Under förutsättning att årets föreslagna utdelning på 1,5 sek/aktie går igenom delas 46,1 % av årets resultat ut vilket känns tryggt. På gårdagens aktiekurs (24 sek) ger det en direktavkastning på 6,25 %.
Överhuvudtaget känner jag mig trygg med denna investering och tror att jag kommer att få bra utdelning på mitt insatta kapital under en lång tid.
För den som vill läsa mera om vindkraftsinvesteringar rekommenderar jag alltså Aktiefokus breda och ffa djupa analys av Bonheur och Ganger Rolf här: http://www.aktiefokus.se/2015/12/analys-av-bonheur-och-ganger-rolf/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Aktiefokus+%28Aktiefokus%29

Annons