Tag Archive: Eolus


Sålt!

Jag har i två  omgångar sålt av 75 procent av mitt innehav i Eolus vind. Detta har jag gjort för att säkra den enorma vinst som jag har gjort i detta fina bolag. Jag har fortfarande kvar mer i kapital i bolaget än vad jag köpte aktierna för. Vilket visar den helt otroliga värdeökning som Eolus har haft det senaste året.

Nu får de pengar jag har fått loss jobba på annat håll och driva pengamaskinen vidare med ännu mera direktavkastning. an kan kanske då hävda att de aktier som köps in för dessa vinster är gratis.

Jag har fyllt på i mina tre månadsutdelare: Northwest, Chatham samt Cineplex. Dessutom har jag jämnat till antals-siffrorna i Mycronic och Cloetta. Förutom det har jag också köpt på mig mera i Diös.

Den här veckan har alltså varit extremt transaktionstung för att vara jag.

Jag önskar er alla en trevlig helg.

Annons

Veckans händelser.

Det har dessvärre hänt en stor och ganska sorglig sak på det privata planet som gör att min bloggfrekvens har gått ner litet grann och för det ber jag mina läsare om ursäkt. Inspirationen är just nu inte den allra bästa men jag ska naturligtvis ändå försöka hålla uppe en vettig nivå på bloggen.

Det har nu kommit in två utdelningar den här veckan. Cineplex kom in med 22,09 skr den 1:a februari och Eolus vind blåste in 1500 kr på kontot. Tillsammans med de övriga utdelningarna har det alltså blivit 2164 kr och vi är bara i början av året.

Apropå Cineplex har jag gjort en kanske något underlig manöver men det har sin förklaring. Jag hade nämligen 6 aktier i det kanadensiska bioföretaget i min IPS. Det tyckte jag var litet futtigt så jag sålde dem aktierna men så köpte jag 8 aktier till min depå istället och fick därmed 30 aktier i företaget på samma konto. Eftersom man inte får flytta ut pengar från IPS:en så finns dessa kvar som likvider för att så småningom när fler företag har lämnat utdelning i nästa vecka köpa  in fler aktier. jag vet ännu inte vad det blir för inköp så vi får se vad det kan bli för något. Just nu lutar det i alla fall åt en comeback.

Analys: Eolus vind

Detta blir den tredje analysen på kort tid i aktiebloggosfären och dess närhet som tar upp vindkraftsbolagen. Denna kommer dock inte i närheten av att vara lika uttömmande och av så hög kvalitet som den om Bonheur och Ganger rolf som publicerades av Kenny på Aktiefokus samt den om Arise som publicerades i det senaste numret av Värdepappret skriven av densamme. Jag kommer att rätt så översiktligt dra marknadsförutsättningarna eftersom man kan läsa mer och bättre om dessa i de nämnda texterna.
Eolus vind är ett företag som har funnits sedan 1990. Det är en av nordens stora spelare på projektering, drift och försäljning av vindkraftverk. De har sedan starten satt upp 477 verk och verkar ha en relativt stor projektportfölj på över 1000 verk framöver. Enligt VD-ordet i den senaste årsredovisningen har man gjort en kraftig översyn av denna portfölj under det senaste året med tanke på de nya förutsättningarna som har gällt under de två senaste åren ”För att säkerställa en smalare men vassare portfölj av projekt med hög realiserbarhet”. Vad detta innebär rent konkret har jag ingen aning om. Däremot kommunicerar man från Eolus att, med tanke på marknadsförutsättningarna, man kommer troligen att etablera ett mindre antal verk under det kommande året.
En viktig pusselbit i branschen är politiska beslut om energisystemet och dess omvandling. Subventioner finns men dessa är inbakade i det nordiska elcertifikatsystemet som gynnar förnyelsebar energi. Här är det också viktigt att påpeka att det inte finns några teknikspecifika subventioner för just vindkraften. De togs nämligen bort redan 2003. Elcertifikatsystemet bygger på att elbolagens kunder tvingas köpa certifikat som elbolagen får sig tilldelade. Elcertifikatpriserna har, till följd av en högre omställningstakt än väntat, länge varit låga och på grund av sena politiska beslut har detta tillstånd varit rådande fram till nästa år då beslut har tagits under senhösten om en höjning av elcertifikatens pris. Detta kommer troligen att när väl marknaden har tagit till sig det öka intresset för att äga och driva vindkraftverk.
El priserna är rekordlåga, vilket kommer att ge en säkerhetsmarginal. De kommer troligen att öka så småningom vilket i sin tur leder till att fler vill köpa vindkraftverk. Det kommer att gynna Eolus.
De håller nu också på att gå in på världens största och snabbast växande marknad för vindkraft, USA, vilket känns både spännande och riskfyllt eftersom svenska bolag ibland går på pumpen där borta. Samtidigt känns det som ett rätt naturligt steg att ta för ett vindkraftsprojekteringsföretag som Eolus.
Det finns dessutom ett mycket intressant projekt och dotterbolag i Blekinge offshore som, när det kommer igång kommer att inbringa mycket värde till företaget. Det är tänkt att bli Sveriges största havsvindkraftpark. Det ligger just nu bara och väntar på ett regeringsbeslut om tillstånd att starta byggnationen. Allting annat är klart.
Trots den stora extrautdelning som utgick i våras har man en betryggande soliditet på 58%.
Under förutsättning att årets föreslagna utdelning på 1,5 sek/aktie går igenom delas 46,1 % av årets resultat ut vilket känns tryggt. På gårdagens aktiekurs (24 sek) ger det en direktavkastning på 6,25 %.
Överhuvudtaget känner jag mig trygg med denna investering och tror att jag kommer att få bra utdelning på mitt insatta kapital under en lång tid.
För den som vill läsa mera om vindkraftsinvesteringar rekommenderar jag alltså Aktiefokus breda och ffa djupa analys av Bonheur och Ganger Rolf här: http://www.aktiefokus.se/2015/12/analys-av-bonheur-och-ganger-rolf/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Aktiefokus+%28Aktiefokus%29

Månadens inköp

Så där ja! Då har man fått lönen och därmed har också en del av den skickats över till mitt nya ISK-konto. Den här gången var det inte lika svårt att välja vilket bolag man skulle sätta sina surt förvärvade slantar i. Jag tycker att Eolus vind har gått ner för mycket den senaste tiden med tanke på att den framtida utdelningskapaciteten är oförändrad enligt min analys. Därför köpte jag idag in ett gäng Eolus-aktier. Det ger vid en oförändrad originalutdelning på 1.5 kr en direktavkastning på 7.2 %.

Jag har i en serie gått igenom och presenterat några av ”mina” företag där jag skriver om deras verksamhet, historia, tillväxt samt varför de har kommit in i min portfölj. Detta är inte tänkt att vara en analys i vanlig mening utan mera just en presentation av de kanske mera mjuka variablerna i ett företag. Denna serie fortsätter nu med vindkraftprojektören Eolus.
Företaget bildades 1990 som den första kommersiella vindkraftsprojektören i Sverige för att i första hand bygga, etablera och äga egna vindkraftsanläggningar för elproduktion i Sverige. Man såg dock potentialen i att erbjuda sin kompetens även till andra som ville bygga och äga vindkraftanläggningar. Därför kompletterades affärsmodellen med denna del. Företaget har till dags dato byggt 467 vindkraftverk.
Affärsmodellen är genialt enkel: Man bygger och säljer vindkraftverk men det fina i kråksången är att man medan man säljer sina vindmöllor så kan man ta betalt för den energi som dessa producerar.
Jag är övertygad om att vi måste någon gång ställa om vårt energisystem med förnyelsebar energi och detta är en väg att gå.
Kan jag vara med på ett hörn och dessutom tjäna litet pengar på det så är jag nöjd. Eolus är nämligen ett utdelande bolag och det är dessutom ett där utdelningen kommer i januari eftersom man har ett brutet räkenskapsår vilket förstås är mycket trevligt för en som är ute efter att bygga en bombmatta av utdelningar. Det är ett trevligt bolag att ha tillsammans med Malmbergs och Bahnhof.

Månadens inköp

Sådärja! Då har man äntligen kunnat göra månadens inköp. Jag har varit otålig som en kapplöpningshund i sin startbox eftersom det verkligen har varit en lång stängning av börsen den här gången. Det kanske är ett tecken på börsabstinens. 🙂 Men det blev i alla fall 133 aktier i Eolus vind som nu alltså seglar upp som ett ganska stort innehav. Med en föreslagen utdelning på 1.5 kr så blir det en direktavkastning på sköna 5.3 %.

Månadens inköp

Jag har äntligen, efter mycket krångel med internetleverantören här i Thailand, kunnat fixa till mina inköp för månaden. Det blev 2 st affärer gjorda idag. 50 st Ratos och 45 Eolus. Båda på kurser under mina tidigare genomsnittskurser.
När det gäller Ratos är jag optimistisk och tycker att det ser bra ut för framtiden. jag hade sagt tidigare att jag skulle öka mitt innehav i det bolaget om det gick under mitt tidigare GAV. Därför gjorde jag det nu. Eolus är en liten chans på att de ska kunna överraska positivt i morgondagens årsrapport. Det är anledningen till att just nu öka upp i företaget.
Sedan sist har det också kommit in två utdelningar, en från Northwest healthcare och en från Kvaerner.

Då var det dags att börja sammanfatta det här året och blicka framåt mot 2014. Eftersom jag i mitten av juni gjorde avslut och sålde av alla aktier jag då hade och betalade av på mina lån så räknar jag inte med första halvan av året. Jag gjorde den manövern eftersom jag då kände att jag hade förlorat min disciplin och strategi. Därför ville jag ta ett steg tillbaka och tänka över situationen. Hur som helst återkom jag till marknaden i slutet på  juni och började köpa aktier igen. Under dessa 6 månader har jag investerat 78 000 kr och i skrivande stund pendlar depån mellan 84800 och 85200. Det gör att depån har ökat runt 9 %. Det får jag vara mycket nöjd med. Det har också ramlat in litet utdelningar från mina norska innehav på sammanlagt 549,19 kr under hösten. Vad borde jag ha gjort annorlunda då? Det största misstaget  jag definitivt gjorde var att gå in för snabbt och för mycket i Skåne-möllan. Jag borde ha väntat tills den hade kommit ner på de nivåer de  har idag. En annan sak är att jag i vissa lägen inte har hunnit med i kursrallyt som har varit nu på slutet, men så är det ibland. I övrigt tycker jag nog att det har gått bra. Jag har varit disciplinerad och hållit min linje om fokus på direktavkastning samt starka kassaflöden och balansräkningar.

Inför det nya året har jag en del målsättningar. Till exempel att jag ska fortsätta lägga undan 4000 kr i månaden till aktier samt att jag ska kunna amortera ner mina lån även fortsättningsvis.  Om det finns utrymme för det ska det komma in åtminstone ett anglosaxiskt företag i min portfölj nästa år. Vad, var och hur mycket får framtiden utvisa. Jag kommer dessutom att fortsätta köpa aktier i de bolag som redan finns i portföljen och även ta in nya  bolag. Dock kommer det att ske med ännu mer urskiljning eftersom jag nu vill konsolidera mängden innehav och begränsa mig till 20 innehav till att börja med.

Hur ser då laguppställningen ut inför 2014?

Skåne-möllan 31%

Teliasonera 12,7%

Kvaerner 9.6%

Marine harvest 9,1%

Diös 8%

Ratos 6,8%

Industrivärden 6,5%

Swedbank 6%

TGS-Nopec 3,9%

Eolus 3,9%

Atrium 1,1%

och Cefour som är under 1%

Likvida medel 1,2 %

Vad tycker ni? Är det en bra uppställning inför det nya året och är mina mål och metoder bra för det jag försöker åstadkomma?

Årets sista inköp!

Sådärja! Då var årets sista inköp gjorda.

Det blev 100 Eolus vind som därmed gör comeback i min portfölj. Dessutom är dem troligen först ut, nästa år, med utdelning. Jag har alltid gillat den branschen och vi behöver stälkla om vårt energisystem. Kan jag få vara en del i det samtidigt som jag tjänar litet pengar på det så är jag och miljön nöjd.

Jag fortsätter dessutom med mitt norska äventyr eftersom det känns som att norska företag är något mer givmilda i sina utdelningar  till  aktieägare än vad svenska företag är. Det blev 20 TGS-Nopec som är ett norskt geo-undersökningsföretag som servar i första hand oljeindustrin. Tanken är att jag gärna vill prova den modellen som jag pratade om i mitt förra inlägg om spadar till guldgrävare.

Sedan har jag tittat extremt länge på Swedbank och jag tänkte ta in dem i förra veckan när jag fick mina pengar dock hann de rusa iväg nåt alldeles otroligt. så att jag väntade mig en rekyl idag men den kom inte och jag orkade inte stå emot utan köpte in 28 st Swedbank. Eftersom jag inte tänker sälja dem så spelar det ingen roll även om jag gärna hade köpt in fler till ett lägre pris.

Nu tar jag och bloggen julledigt. Därför önskar jag er alla en riktigt god jul! Det har varit riktigt roligt att skriva dessa små inlägg som jag hoppas att ni som läser har uppskattat.

Eolus ligger på min bevakningslista så att när ett pressmeddelande dök upp idag om detta företag reagerade jag med litet mera uppmärksamhet än vanligt. Det visade sig att företaget skall köpa 29 vindkraftverk av Vestas med produktion och installation under 2014. Meddelandet innehöll också uttalanden från de båda företagens ledningar som verkade vara extremt vänligt hållna. Det är nästan så att man funderar på om det är något mera i görningen. Dock är det fantastiskt att vindkraftbolagen vågar satsa fortfarande efter de problem som har varit. Kursen gick upp 30 öre till 30,80 sek idag.

 

 
Hundens Allehanda

En kynologisk Tidskrift

z2036

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

petrusko

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Fattigbonddräng Plöjer och Sår

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Grazing Lady

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Fermentum vitae

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Christoffers investeringsblogg

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Aktiefokus

Process för bättre fundamentala analyser

miljonär innan 30

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Lundaluppen

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Gustavs aktieblogg

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.