Titel: ”Ett redarliv. Ronald Bergmans verksamhet i shipping under 50 år”

Författare: Ingvar Körberg.

Förlag: Ekerlids förlag.

Sidantal: 214.

Jag har alltid varit intresserad av redarbranschen. Det vilar ju något romantiskt och nostalgiskt skimmer över båtar och skepp som seglar över världens hav och binder samman kontinenter, länder och människor genom att frakta människor, gods och allehanda förnödenheter.

Kanske min romantiska bild av rederinäringen har präglats av den klassiska och mycket brittiska tv-serien ”Onedinlinjen” som gick på 1970-talet i svensk tv. Den blir dock inte mindre av att läsa om en person som har funnits mitt i centrum av den världsomspännande branschen.

Ronald Bergman är ett ganska okänt namn för den näringslivsintresserade allmänheten. Detta trots att han har lett och drivit ett av de största och äldsta rederierna samt skeppsmäklarfirmorna vi har haft i det här landet, Nordström och Thulin.

Nordström och Thulin började sin verksamhet 1856 med att vara en skeppsmäklare, dvs en mellanhand mellan redaren som letar last och godsägaren som letar befraktare. Hit kom RB 1954 efter en fem år lång sejour i London där han hade arbetat sig upp från att ha varit praktikant på svenska Lloyds till att bli anställd på samma företag dock kunde han inte stanna eftersom reglerna på den tiden var sådana att man fick bara arbets-och uppehållstillstånd i 5 år. Han jobbade sig upp i företaget och eftersom de tidigare ägarnas barn inte visade intresse för att driva firman vidare så övertog han den tillsammans med ett par andra kollegor.

Hans båtar har seglat över alla hav och angjort hamnar i alla världsdelar. Bland annat tog han och rederiet 1988 över koncessionen att driva den reguljära färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet. Rederiet öppnade också färjetrafik mellan Estland och Sverige 1990.

Han har dessutom varit drivande i frågor som rör säkerhet, bland annat har han varit en föregångare bland redarna när det har varit frågan om dubbla skrov och separata barlasttankar.

Detta är en bok som alla med minsta intresse för sjöfart ooch dess ekonomiska sida bör läsa. Det är också en bok som dessvärre berättar historien om hur en tidigare så stor sjöfartsnation som Sverige tappar nästan hela sin handelsflotta på grund av okunskap bland politiker, ekonomijournalister och företagsanalytiker om rederinäringen som jag fortfarande tycker är en väldigt spännande bransch. Nästan lika spännande som jag tyckte att Onedinlinjen var när jag var i tio-års-åldern.

Annons