Tag Archive: mål


Två nya inköp

I dag har två nya inköp exekverats. Det blev 85 fräscha Ratos-aktier eftersom jag länge har velat jämna till det totala antalet till närmaste övre 100-tal. Sedan köpte jag till de 72 aktier i Teliasonera som saknades för att komma upp i jämt 1000-tal. Därmed är jag färdigbyggd för ett tag i Teliasonera. Vi får se vad som händer om ett tag men nu ska jag en tid koncentrera mig på andra delar i mitt utdelningsbygge. Nu känner jag att min pengamaskin börjar ge, ett inte så föraktligt, bidrag till mitt sparande. Vilket är en mycket angenäm känsla. Det är trevligt att se att ens mål för året är möjligt att uppnå, vilket alltså är 25 000 kr i utdelningar detta år.

Annons

Årets utdelningar

På onsdag kommer årets sista utdelning, från mitt nygamla bolag Rottneros. Då kan vi börja räkna ihop totalsumman och jämföra det med årets mål.
Årets totala utdelningar avrundat till närmaste enkrona blev 10932 kr. Alltså missade jag målet med 1068 kr. Målet var alltså ett genomsnitt på 1000 kr i månaden vilket skulle bli 12 000 totalt. Nu blev genomsnittet istället 911 kr / månad. Vilket väl får sägas vara helt ok. Helt nöjd är jag dock inte med att missa målet med drygt en tusenlapp.
Under dessa 2.5 år jag har hållit på har det kommit in totalt 21605 som har återinvesterats till 100 %. Pengamaskinen rullar så sakteliga igång och börjar lämna perrongen.
Vad ska då nästa års mål bli? Jag har funderat litet och med tanke på att mina utdelningar verkar växa med runt 60 % varje år skulle det bli runt 17500 kr. Dock vill jag sätta ett högre mål än så. Den siffra som jag känner för att försöka nå i totala utdelningar under 2016 blir 25000 kr vilket i så fall skulle betyda 7.5 % i direktavkastning på det nuvarande kapitalet. Det skulle leda till ett genomsnittligt inflöde på 2083 kr i månaden.
Vad tror ni? Är detta ett möjligt mål?

Hundens Allehanda

En kynologisk Tidskrift

z2036

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

petrusko

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Fattigbonddräng Plöjer och Sår

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Grazing Lady

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Fermentum vitae

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Christoffers investeringsblogg

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Aktiefokus

Process för bättre fundamentala analyser

miljonär innan 30

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Lundaluppen

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Gustavs aktieblogg

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.