Jag har nu fallit till föga och skaffat mig ett investeringssparkonto. Detta trots att jag lovade mig själv att aldrig mera ha något politikerstyrt konto efter först allemansfonderna och nu senast den så hastigt och mindre lustigt insomnade IPS:en som man dessutom inte får röra alls. Därmed tickar den fina avgifter till banken och minskar mina pensionspengar. Som utdelningsjägare kan jag dock inte stillasittande se på hur 30 % dras av varje utdelning när det finns ett annat alternativ, om än ett ganska osäkert sådant. Här finns det åtminstone en nödutgång om det skulle behövas. Jag litar inte ett dugg på våra politiker när det gäller dessa ”Sparbefrämjande” finansiella uppfinningar.

Annons