Tag Archive: Sjöfart


Månadens inköp

Då var det äntligen månadsskifte och dags för månadens inköp. Som vanligt vid den här tiden på året befinner jag mig på betydligt varmare breddgrader än de svenska. Därför har jag inte varit så aktiv med bloggen för tillfället. Det är en hel del annat som stjäl tid från bloggandet såsom husbestyr och poolliv med diverse trevliga intag av livsmedel både i fast och flytande form. Men jag har idag i alla fall kunnat slita mig från poolen för att exekvera månadens inköp. Jag fortsätter med att öka mitt innehav i Concordia. Mitt mål så småningom är att sjöfartsbranschen totalt ska utgöra 5 % av  den totala aktieportföljen samt att varje bolag ska ge mig en utdelning på 1000 kr i månaden.

Annons

Till Havs

Till de sköna tonerna av Till havs med Jussi Björling, för övrigt en av världens genom tiderna främsta tenorer, låter jag mig nu inspireras. Som några av er redan har läst i ett tidigare  inlägg har jag en fascination för sjöar och hav  med allt som tillhör detta. Tänk att sitta på en holme en varm och vacker sommarkväll och titta ut över det vidsträckta vattnet med tankar och fantasier om stora gamla härliga segelfartyg och vackra moderna båtar, eller, varför inte gå ombord på ett fartyg och låta dig stäva bort mot den blå horisonten. Det är sjöromantik det! Det är också förknippat med riktiga äventyr och ekonomiska affärer med handel samt logistik och transport av gods i olika former och storlekar.

Sjöhandel är en av de äldsta näringarna i världen. Se bara på de sjöfarande fenicierna som for runt på medelhavet och idkade handel med kustbefolkningen i de olika regionerna. Egyptier, Greker och romare har gjort likadant. Vikingarna var också mycket goda sjöfarare och handelsmän. Det var sällan de var ute på rena rövarstråt även om det naturligtvis också skedde. På 1600- och 1700- talen växte de stora ostindiska kompanierna fram i spåren efter de stora upptäcktsresorna som gjordes på 14- och 1500-talen. Under 1800-talet såg vi framväxten och utvecklandet av den så beryktade triangelhandeln där man skeppade slavar och varor fram och tillbaka över Atlanten. Fortfarande är behovet av sjötransporter stort och de är lika viktiga nu som då för världsmarknaden flöde av olika råvaror och produkter.

Sverige har haft en väldigt stor handelsflotta sett till befolkningsmängd samt en stor varvsindustri så att under en lång period var vårt land en mycket stor sjönation. Detta decimerades dock mycket effektivt under 1970-och 1980-talen för att idag bara vara en bråkdel av vad det en gång var. Enligt Ronald Bergman, en av de stora inom svensk och internationell shipping beror det på okunskap bland politiker samt på ekonomiredaktionerna om shippingens speciella karaktär.

idag finns det två rederier på den svenska börsen samt ett som säljer produkter till skeppsnäringen: Concordia samt Viking supply ships med consilium som säljer säkerhetslösningar på båtar. Samt ett annat bolag på de mindre listorna, Safe at sea, som sysslar med sjösäkerhet. Dessa 4 bolag har jag satt upp i en bevakningslista som jag, föga kreativt, har döpt till ”På sjön”. På den hittar vi alla möjliga  bolag som har det marina som sitt huvudsakliga element.

Här finns världens största Containerrederi Maersk som jag gärna skulle vilja äga några andelar i. Det ser dock ut att kunna ta lång tid för det eftersom priset per aktie ligger på en sådan nivå att det nästan omöjligt att komma åt en hel aktie utan att lägga undan nästan tre månadsinsättningar för ändamålet.

Ett annat intressant rederi är Alexander & Baldwin på Hawaii som liknar ett företag som jag har skrivit om tidigare Falkland Islands Holding. Det har dock en betydligt mindre betydelse för Hawaiis ekonomi än vad FIH har för falklandsöarna. Det kommer en analys på Alexander & Baldwin så småningom.

Båtar måste kunna byggas och här är det varven som gör detta. Det enda  varv jag har hittat på Avanzas listor är Philly Shipyard så den finns med  på obslistan. Annars finns de största varven i Korea.

Dessutom finns det en hel företagsflora runt dessa rederier och båtbyggare. Ett av dessa är skeppsvärderingsföretaget Clarkson som finns i min portfölj och som kommer att få en analys publicerad snart.

Det var meningen att detta inlägg skulle ha kommit under påsken men det kom litet andra saker emellan, därför önskar jag mina läsare något försenat en glad påsk och hoppas att våren snart är på gång i Sverige då jag strax kommer tillbaka från mitt vinterviste.

Titel: ”Ett redarliv. Ronald Bergmans verksamhet i shipping under 50 år”

Författare: Ingvar Körberg.

Förlag: Ekerlids förlag.

Sidantal: 214.

Jag har alltid varit intresserad av redarbranschen. Det vilar ju något romantiskt och nostalgiskt skimmer över båtar och skepp som seglar över världens hav och binder samman kontinenter, länder och människor genom att frakta människor, gods och allehanda förnödenheter.

Kanske min romantiska bild av rederinäringen har präglats av den klassiska och mycket brittiska tv-serien ”Onedinlinjen” som gick på 1970-talet i svensk tv. Den blir dock inte mindre av att läsa om en person som har funnits mitt i centrum av den världsomspännande branschen.

Ronald Bergman är ett ganska okänt namn för den näringslivsintresserade allmänheten. Detta trots att han har lett och drivit ett av de största och äldsta rederierna samt skeppsmäklarfirmorna vi har haft i det här landet, Nordström och Thulin.

Nordström och Thulin började sin verksamhet 1856 med att vara en skeppsmäklare, dvs en mellanhand mellan redaren som letar last och godsägaren som letar befraktare. Hit kom RB 1954 efter en fem år lång sejour i London där han hade arbetat sig upp från att ha varit praktikant på svenska Lloyds till att bli anställd på samma företag dock kunde han inte stanna eftersom reglerna på den tiden var sådana att man fick bara arbets-och uppehållstillstånd i 5 år. Han jobbade sig upp i företaget och eftersom de tidigare ägarnas barn inte visade intresse för att driva firman vidare så övertog han den tillsammans med ett par andra kollegor.

Hans båtar har seglat över alla hav och angjort hamnar i alla världsdelar. Bland annat tog han och rederiet 1988 över koncessionen att driva den reguljära färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet. Rederiet öppnade också färjetrafik mellan Estland och Sverige 1990.

Han har dessutom varit drivande i frågor som rör säkerhet, bland annat har han varit en föregångare bland redarna när det har varit frågan om dubbla skrov och separata barlasttankar.

Detta är en bok som alla med minsta intresse för sjöfart ooch dess ekonomiska sida bör läsa. Det är också en bok som dessvärre berättar historien om hur en tidigare så stor sjöfartsnation som Sverige tappar nästan hela sin handelsflotta på grund av okunskap bland politiker, ekonomijournalister och företagsanalytiker om rederinäringen som jag fortfarande tycker är en väldigt spännande bransch. Nästan lika spännande som jag tyckte att Onedinlinjen var när jag var i tio-års-åldern.

Hundens Allehanda

En kynologisk Tidskrift

z2036

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

petrusko

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Fattigbonddräng Plöjer och Sår

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Grazing Lady

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Fermentum vitae

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Christoffers investeringsblogg

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Aktiefokus

Process för bättre fundamentala analyser

miljonär innan 30

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Lundaluppen

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Gustavs aktieblogg

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.