Tag Archive: USA


Månadens inköp

Igår hade jag bestämt mig för att köpa in ett nytt bolag till portföljen och lade därför en köporder att exekveras under gårdagen. Det visade sig dock att den köpkurs som jag var intresserad av att betala var för ,låg både igår och idag. Därför fortsatte jag inte på det köpspåret utan gick istället över  till att fundera på vilken aktie jag skulle vilja öka i just nu och det var inte alldeles enkelt att besluta sig den här gången men till slut så blev det en ökning i Chatham lodging trust som har gått ner sedan jag köpte förra gången och därmed får jag ett lägre genomsnittligt inköpspris vilket är bra i utdelningssammanhang.

Annons

Black Friday!

Avanzas trevliga tradition med Courtagefritt för handel med amerikanska aktier på Black Friday fortsatte detta år också. Därför kunde jag shoppa loss ordentligt. Det blev en ökning, en comeback och ett nytt bolag in i väskan. Jag har ökat i York Water Company på bekostnad av ett utmärkt GAV men detta är ett stabilt bolag som jag kommer att fortsätta öka i under resans gång. Jag välkomnar tillbaka Walt Disney som jag var tvungen att sälja för att få loss litet pengar till andra inköp av aktier i somras men det har alltid varit meningen att det ska komma tillbaka och jag tyckte att det var ett bra läge nu. Nykomlingen i sammanhanget heter Chatham Lodging Trust. Det är en månadsutdelande REIT som specialiserar sig på att äga hotellfastigheter. En mer noggrann och fördjupad analys kommer senare men det som fångade mitt intresse för denna var att de har en relativt hög direktavkastning på 5,77%.

Skiftet i oljebranschen

Jag är förkyld och kraxig i halsen i dag. Detta faktum gör att jag har tid att formulera och skriva ner litet tankar om oljan och oljebranschen. Jag läste nämligen i senaste Placeringsguiden något som jag tror att många av oss inte är medvetna om: Att vi är inne i ett stort skifte av nästan samma dignitet som itskiftet vid milleniets början. I och med att man nu har börjat kunna använda oljeskiffer samt skiffergas så håller världens energikarta på att skrivas om. USA har på bara ett par års tid gått från att vara världens största importör av energi, till största delen handlar det om olja och gas, till att snart bli självförsörjande och till och med börja exportera igen. Det har till och med gått så långt att man idag ställer om hamnar och annan infrastruktur för att klara av export av gas istället för import.
Utbudet av skiffer och skiffergas är idag obegränsat vilket leder till att balansen mellan energislagen förändras till nackdel för oljan som då kommer att sjunka i pris vilket i sin tur sätter press på de traditionella oljebolagen. I Norge har faktiskt redan en del oljeprojekt lagts i malpåse eftersom de flesta bedömare anser att oljan kommer att gå ner i pris på några års sikt. Det säger sig själv att det kommer att få stora konsekvenser för vårt västra grannland samt dess oljeserviceindustri. Men vilka konsekvenser och vilka bolag kommer att få problem? Det står än så länge skrivet i stjärnorna men jag hoppas att ledningarna ser detta och börjar ställa om sina företag för en annan verklighet än den som har varit. I mitt fall har jag tre bolag i min portfölj som berörs av detta. Först och främst står naturligtvis Kvaerner som jag faktiskt har haft en trevlig resa med så här långt och eftersom de är specialister på sin marknad så har de nog insett farorna och börjat agera därefter med sina besparingsprogram och utveckling av en mer flexibel organisation. Jag kommer att behålla bolaget än så länge men med den förändringsprocessen som pågår kommer jag att ha en särskild bevakning på Kvaerner. Det andra bolaget är Ratos med sitt delägarskap i Aibel. Där hoppas jag på att Susanna Campbell och hennes medarbetare verkligen har satt sig in i vad som är på gång så att de inte blir totalt tagna på sängen om ett par år när det är tänkt att de ska börja skörda frukterna av sitt omställningsarbete i det här företaget. Mitt tredje innehav som troligtvis kommer att påverkas av det här är TGS-Nopec. Här är jag dock mer tveksam på hur det påverkar företaget. För att vara helt ärlig har jag absolut ingen aning om i vilken riktning TGS går om denna utveckling fortgår. Jag vill också slänga upp ett varningens finger till de som har sett och läst andra bloggar om TGS. Det är nog vettigt att ha med denna utveckling i sin analys också innan man går in och köper TGS-aktien på dagens nivåer.

När man börjar köpa aktier utanför ens egen valutazon exponerar man sig för en valutarisk förutom de gamla vanliga riskerna. Om ens egen valuta stärks eller den andra blir svagare får man en värdeminskning i motsvarande grad. I ärlighetens namn går detta i andra riktningen också,.Om den andra valutan stärks får man istället en värdeökning i sitt innehav. Det finns naturligtvis olika sätt att komma till rätta med denna risk. Man kan, till exempel, hålla på med olika typer av derivat för att  skydda sig. Detta är dock ingenting för oss småskuttar och glada amatörer. 🙂 En sak som vi kan göra är att köpa eller sälja i olika omgångar. det är dock en tveeggad lösning på problemet för att du har ju inte bara valutakursen att ta hänsyn till då utan även sånt som själva aktiekursen och courtaget. Om man skulle dela upp inköpen av antalet aktier för att minska valutarisken ökar man i själva verket risken att aktiekursen stiger så att man inte får köpa in hela den mängd man hade tänkt sig och dessutom ökar man ju på courtaget.

En annan aspekt på valutarisken som jag inte tror att många tänker på är att man riskerar att få en sänkt utdelning pga valutaskillnaderna. det här gör att man kan börja tveka på att gå in i ett amerikanskt företag, särskilt när man  har  så långt placeringsperspektiv som jag har, dessvärre finns det mycket få om ens något svenskt bolag som delar ut mer än en gång per år. Hur som helst så är valutorna intimt förknippade med landets makrosituation och ekonomiska politik samt vad andra  länder och institutioner tror och tycker om den ekonomiska situationen i ett land,.

I fallet USA så finns den enorma statsskulden som de bara skjuter framför sig. Vi har FED som ihärdigt vräker ut obligationer i ett krampaktigt försök att få i gång  den amerikanska ekonomin. Sedan har vi den kinesiska centralbanken som under hösten öppet har  deklarerat att man inte längre kommer att köpa amerikanska statspapper,.vad inne bär detta för den amerikanska dollarn på lång sikt? Vågar man som svensk utdelningsinvesterare på riktigt lång sikt satsa på amerikanska aktier?

Jag vet inte.Jag vill bara väcka tanken och kanske också en diskussion till liv om den här risken för en långsam dollarimplosion på en lång sikt.

Vad har du för tankar om bla utdelning och valutarisker?

 

Hundens Allehanda

En kynologisk Tidskrift

z2036

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

petrusko

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Fattigbonddräng Plöjer och Sår

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Grazing Lady

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Fermentum vitae

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Christoffers investeringsblogg

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Aktiefokus

Process för bättre fundamentala analyser

miljonär innan 30

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Lundaluppen

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Gustavs aktieblogg

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.