Jag ser att det diskuteras litet, här och var, huruvida det är bra med utspridda utdelningar över året eller om det är bättre att få hela årets utdelning från samma företag vid ett tillfälle på året. Det är naturligtvis en smaksak vad man själv föredrar. Själv gillar jag tanken på att sprida utdelningsfrekvensen mera än vad vi i Sverige tidigare har gjort. Det beror naturligtvis på vilken verksamhet och struktur som finns i företaget om detta skulle kunna fungera bra.

En av mina anledningar till att jag gärna vill bygga mig en bombmatta och ha utdelningar under så många månader som möjligt är, som jag tidigare har skrivit om, att jag ska så småningom leva på dem och det kan vara litet vanskligt  att få hela årets intjäning under en två-månadersperiod när man som jag är van vid att det kommer en inkomst varje månad.

Jag har dessutom en tanke och känsla att en utspridd utdelning sätter litet turbo på ”ränta på ränta”-effekten om man jämför med att få allt en gång per år. jag har dock inte räknat på det så om det finns någon duktig matematiker där ute, som tycker den här frågeställningen är intressant, får hen gärna räkna på det och meddela oss svaret. 🙂

Annons