Tag Archive: Valuta


Jag vill dela med mig av ett mycket intressant inlägg från en amerikansk utdelningsinvesterare som beskriver hur det gick till när järnvägsindustrin och speciellt Pennsylvania Central gick från att vara en trygg ”dividend champion” till att bli i det närmaste byrackor i allmänhetens ögon trots att de andra bolagen i branschen mådde relativt bra. Ett underbart citat från inlägget säger det mesta om vad jag försöker åstadkomma med mitt sparande. ”When the dividend held steady at $2 per share during the Great Depression, it was those $200 checks for every 100 shares owned that prevented some families from joining the bread lines.” Efter Penn centrals konkurs var det nästan ingen som ville ta i järnvägsbolagen med tång ens. Detta ledde naturligtvis till sänkta kurser men därmed också högre direktavkastning. på slutet tar han upp mer generellt vilka bolag som idag skulle kunna vara som järnvägsbolagen på 1970- och 1980- talen.
http://theconservativeincomeinvestor.com/2015/04/03/the-penn-central-bankruptcy-and-railroad-stock-investments/

För att övergå till något annat så har jag förstått att vissa tror att kurserna som visas från London är i pund men det är faktiskt pence som används på den börsen. ett pund är lika med 100 pence.
I min länklista har jag nu lagt till en valutaväxlare som heter Coinmill och arbetar med pence istället för pund.
http://sv.coinmill.com/GBX_SEK.html

Annons

Flyt!

Ibland ska man ha tur.
Igår köpte jag på mig ytterligare aktier i det kanadensiska bolaget NWH. idag sjunker den svenska kronan i efterdyningarna till den oväntat stora räntesänkningen. Hade jag väntat till idag med att köpa hade aktierna blivit dyrare att köpa in. Dessutom får jag mera kronor i utdelning framöver beroende på den svagare kronan.
Om vi dessutom tittar på det i makroperspektiv så blir våra exportprodukter billigare. Därmed ökar möjligheten till en högre försäljning ute i våra exportföretag. Dock ska vi ha klart för oss att våra importprodukter kommer att bli dyrare. Detta kommer, i teorin, dock att räddas av en lägre ränta.

När man börjar köpa aktier utanför ens egen valutazon exponerar man sig för en valutarisk förutom de gamla vanliga riskerna. Om ens egen valuta stärks eller den andra blir svagare får man en värdeminskning i motsvarande grad. I ärlighetens namn går detta i andra riktningen också,.Om den andra valutan stärks får man istället en värdeökning i sitt innehav. Det finns naturligtvis olika sätt att komma till rätta med denna risk. Man kan, till exempel, hålla på med olika typer av derivat för att  skydda sig. Detta är dock ingenting för oss småskuttar och glada amatörer. 🙂 En sak som vi kan göra är att köpa eller sälja i olika omgångar. det är dock en tveeggad lösning på problemet för att du har ju inte bara valutakursen att ta hänsyn till då utan även sånt som själva aktiekursen och courtaget. Om man skulle dela upp inköpen av antalet aktier för att minska valutarisken ökar man i själva verket risken att aktiekursen stiger så att man inte får köpa in hela den mängd man hade tänkt sig och dessutom ökar man ju på courtaget.

En annan aspekt på valutarisken som jag inte tror att många tänker på är att man riskerar att få en sänkt utdelning pga valutaskillnaderna. det här gör att man kan börja tveka på att gå in i ett amerikanskt företag, särskilt när man  har  så långt placeringsperspektiv som jag har, dessvärre finns det mycket få om ens något svenskt bolag som delar ut mer än en gång per år. Hur som helst så är valutorna intimt förknippade med landets makrosituation och ekonomiska politik samt vad andra  länder och institutioner tror och tycker om den ekonomiska situationen i ett land,.

I fallet USA så finns den enorma statsskulden som de bara skjuter framför sig. Vi har FED som ihärdigt vräker ut obligationer i ett krampaktigt försök att få i gång  den amerikanska ekonomin. Sedan har vi den kinesiska centralbanken som under hösten öppet har  deklarerat att man inte längre kommer att köpa amerikanska statspapper,.vad inne bär detta för den amerikanska dollarn på lång sikt? Vågar man som svensk utdelningsinvesterare på riktigt lång sikt satsa på amerikanska aktier?

Jag vet inte.Jag vill bara väcka tanken och kanske också en diskussion till liv om den här risken för en långsam dollarimplosion på en lång sikt.

Vad har du för tankar om bla utdelning och valutarisker?

 

Hundens Allehanda

En kynologisk Tidskrift

z2036

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

petrusko

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Fattigbonddräng Plöjer och Sår

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Grazing Lady

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Fermentum vitae

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Christoffers investeringsblogg

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Aktiefokus

Process för bättre fundamentala analyser

miljonär innan 30

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Lundaluppen

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Gustavs aktieblogg

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.