Archive for januari, 2016


Många bäckar små….

Då har jag fått in den tredje utdelningen för året och månaden. Det blev 25,46 kr från ett av mina idolföretag Oracle som byggdes upp av bland andra Larry Ellison. En herre som  jag har anledning att återkomma till i ett senare inlägg. Det blev inte så många kronor i utdelning här men som det visa ordspråket säger: Många bäckar små leder till en stor å. Detta stämmer skrämmande bra in i det här sammanhanget. Det är nästan så att man tror att den som har myntat uttrycket har haft detta och ränta-på-ränta-effekten i tanken men så är det troligtvis inte.

Utdelningslistan ser alltså ut som följer:

2016-01-18      NWH                  590,17

2016-01-18      York                   26,59

2016-01-28      Oracle               25,46

summa 642,22

 

Annons

Månadens inköp

Då var det dags att redovisa månadens inköp. Det var svårt att bestämma sig för vilket det skulle bli men jag valde faktiskt att köpa in ett av de stora bolag i Sverige som för tillfället har högst direktavkastning räknat på förra årets utdelning. Det blev alltså 128 aktier i Teliasonera till det facila priset av 39,1 skr, vilket innebär en direktavkastning på 7,67 %. Jag kommer att köpa in 72 aktier till innan jag känner mig färdiginvesterad i det bolaget för en lång tid framöver. De, hoppas och tror jag, ska kunna komma tillbaka på banan igen efter det stora snedsteget i den centralasiatiska delen av det forna sovjetunionen. Om de inte orkar det så får jag väl ligga kvar med dem och låta dem ticka utdelningar tills de har gjort sitt i min portfölj.

Jag fick en bra fråga från en av mina läsare för några dagar sedan om hur jag tänker i den stora börsnedgången som har varit och som vi av allt att döma fortfarande är inne i.

Som en utdelningsinvesterare ser jag på kurserna som priset på utdelningen vilket innebär att när kurserna sjunker som de har  gjort en tid nu sjunker också priset på utdelningen vilket i sin tur ökar direktavkastningen som jag ser som den räntesats som jag får på mitt insatta kapital i de bolag jag äger aktier i. Därför ser jag ingen fara i en björnmarknad. Tvärtom blir ju mina utdelningar billigare givet att utdelningen hålls kvar som förut eller är i ökande vilket de allra flesta företag i dag försöker göra.

Sedan är det en annan sak att det just nu blinkar rött på de flesta av mina innehav och att det kan vara litet stressande men då får man tänka i sina långsiktiga banor och sätta sig på sina händer. Jag har varit med förut om sådana här sättningar så att det är inget nytt för mig. Har man en gång upplevt en sådan turbulens som IT-bubblans sprickande så är varken finanskrisens sänkta aktiekurser eller den här aktuella nedgången något att oroa sig över.

Planeringen och portföljhanteringen blir så klart en annan när man försöker få in en ännu mera defensiv inriktning än vad man tidigare hade kunnat ha. Detta är ett långsamt och tålamodsprövande arbete i en portfölj där det inte är tänkt att säljas någonting. Tanken just nu är att skifta över till relativt säkra preferensaktier och försörjningsbolag samt få in ännu mera kvalitetsbolag i portföljen eftersom en sådan här  generell nedgång också innebär fantastiska möjligheter att plocka upp riktiga  kvalitetsbolag till riktigt bra kurser.

Alla dessa faktorer gör att det faktiskt inte är någon ko på isen för mig när björnen har vaknat.

Årets första utdelningar

Så där ja! Då har utdelningsåret satt i gång. De två första utdelningarna har i natt droppat in på mitt konto. Det blev dels NWH som skiftade ut sin månadspeng till mig på 590,17 kr och sedan droppade det in 26,59 kr i den första kvartalsutdelningen från York water.

Därmed ser inledningen på  årets utdelningslista ut på följande sätt:

NWH 590,17

York   26,59

summa 616,76

För att citera fattigbonddräng så sköter pigan sig bra och vi kan se fram mot en fin skörd i år.

Ett extrainköp till

Jag fick in litet extrapengar som går in till sparandet. Det fick bli en påfyllning av ytterligare 7 preferensaktier i SAS. Därmed har jag nu 10 SAS pref som kommer att ge mig 125 kr varje kvartal.

Ett litet extrainköp

Jag insåg att jag kunde lägga undan litet mera på mitt sparande den här månaden, tack vare en mycket mera fördelaktig växlingskurs som jag får om man, istället för att köpa baht hemifrån på Forex eller något annat växlingskontor, för över pengar till ett konto i en thailändsk bank och därifrån tar ut det man behöver. På 15000 kr är skillnaden nästan 10 000 baht. Jag får tacka en god vän och granne för det tipset.

Det är därför jag har köpt in 2 SAS pref. till kurs 524 kr i går. Det är svårt att motstå 9,5 procent i direktavkastning, särskilt när jag bedömer att risken i bolaget har sjunkit den senaste tiden. Att kursen dessutom är under den nivå som företaget ska skifta in preffen för gör det hela ännu aptitligare för mig som ju tänker mig att ha aktien så länge det bara går.

En checklista för analyser

Jag har nu utvecklat en första version på checklistan som jag nämnde i mitt föregående inlägg. Det är meningen att den ska vara formen på kommande aktieanalyser. Vad tycker ni? Fungerar den? Är det något jag har glömt eller ska ta bort?

Checklista för aktieanalyser

1 Namn på företaget samt Ticker på originallistan.

2 Aktielista.

3 Dagens kurs.

4 Huvudsaklig bransch.

5 Historia

6 Beskrivning av produkter och tjänster samt affärsmodell. Är den förståelig för mig?

7 Marknadsanalys. Risker och möjligheter med företaget.

8 Antal aktier i företaget. Storägare

9 Vinst/förlust.

10 Soliditet, P/B, Pris/substans samt analys av balansräkningen.

11 P/E och andra vinstrelaterade nyckeltal.

12 Utdelningsandel, utdelningsperiod, utdelning/aktie, utdelningstillväxt samt direktavkastning.

13 Seriös och trovärdig ledning.

14 Grönt, gult eller rött? Passar den min portfölj eller inte? Till vilket pris?

Riktning år 2016

Jag har i vanlig ordning vid den här tiden på året förflyttat mig till varmare breddgrader. Thailand gör verkligen gott för både min lekamen och mitt psykiska välbefinnande.  Detta blir mitt 161:a inlägg på den här bloggen sedan jag startade den på våren 2013. Det är fortfarande mycket roligt och väldigt givande att skriva dessa blogginlägg och jag hoppas att ni som läser tycker detsamma och att det som skrivs är tillräckligt intressant och nöjsamt och spirituellt nog att följa. Jag vill yppa och diskutera litet framtidsperspektiv och målsättningar för 2016 i det här första inlägget som rör det nya året.

När det gäller bloggen så är min ambition att jag ska bli mera stringent i mitt analysarbete och börja använda mig av en  checklista så att jag kan skriva mera fullödiga analyser samt få en bättre struktur. en annan ambition är att skriva mera om intressanta personer och deras investeringar.

I mitt eget investerande fortsätter jag fokusera på utdelande kvalitetsföretag med seriös ledning i världen. Den  uppmärksamme läsaren kan dock skönja en viss glidning åt den amerikanska marknaden. Detta trots en tidigare uttryckt skepsis mot den amerikanska ekonomin i allmänhet och valutan i synnerhet.  Hur har denna omsvängning skett? För det första ser jag en betydligt bättre ekonomisk bärkraft nu än vad jag gjorde då. Sedan vill jag få in fler företag i portföljen som delar ut fler gånger än en om året och då vill jag inte längre utesluta en av de största marknaderna där många delar ut kvartalsvis. Jag kommer naturligtvis att fortsätta leta bra företag i andra delar av världen också.

Det kommer också att fortsätta fokuseras på riskminimering samt intresset för s.k. ”sälja spadar-bolag” och djurföretag.

Några inlägg som planeras är: diskussion om optimal nivå på utdelningsandelen av vinsten. portföljens risknivå. fortsättning av serien brittiska företag. Qualcomm vs Oracle. analyser av Pandox, Bravida, Emerson electric och Rollins. ett par presentationer av kända investerare. Naturligtvis kommer jag dessutom att redovisa mina inköp och utdelningar på precis samma sätt som tidigare.

Tycker ni läsare att jag ska skriva om något annat eller är det bra som det är? Ska jag förändra något mera? Era synpunkter är faktiskt guld värda. Därför vill jag även fortsättningsvis ha era kommentarer om vad ni tycker och tänker för det är i samtalet man utvecklas som både investerare och människa.

Detta blir ingen sammanfattning av året utan mera en notering om var jag står just nu  precis innan första handelsdagen på det nya året. Jag har tidigare rapporterat årets utdelningssumma som blev 10932 kronor.  Nu är det dags att anteckna det totala värdet på alla mina aktier. 336767 kronor  är slutsumman 2015.

För övrigt önskar jag er alla ett riktigt gott nytt år med höga sparandekvoter och fina aktieinvesteringar oavsett vilka strategier ni än har.

Hundens Allehanda

En kynologisk Tidskrift

z2036

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

petrusko

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Fattigbonddräng Plöjer och Sår

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Grazing Lady

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Fermentum vitae

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Christoffers investeringsblogg

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Aktiefokus

Process för bättre fundamentala analyser

miljonär innan 30

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Lundaluppen

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Gustavs aktieblogg

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.