Archive for juli, 2015


Månadens inköp

Eftersom jag hade dålig fantasi och ingen inspiration blev det inköp av två bolag som jag redan hade i portföljen och den här gången ökade jag i fastighetsbranschen. Det blev alltså ytterligare aktier i Diös och sedan ökade jag på i det nya innehavet Akelius pref inför x-dagen den 4 augusti.

Annons

Falkland Island Holdings

I en nystartad serie kommer jag att presentera brittiska bolag som kan vara av intresse för mig och andra att investera i. Det företag som jag har valt att inleda med är ett investmentbolag som heter Falkland Islands Holding. Det listades på LSE i januari 1998.

Verksamhet: Bolaget har idag tre verksamhetsgrenar som var och en ägs till 100 %. De har en nyckelroll i Falklandsöarnas ekonomi genom dotterbolaget Falkland Island Company som i sin tur bedriver shipping mellan öarna samt till och från öarna. Dotterbolaget driver dessutom butiker och cafeer samt är agenter för brittiska försäkringsbolag. De äger också fastigheter och mark på öarna. Som synes är Falkland Island Company viktiga för de som bor där.

Bolagets andra verksamhet är Portsmouth harbour ferry company PLC som sköter passagerarfärjelinjen mellan Portsmouth och Gosport. De anordnar också båtkryssningar i sundet mellan England och Isle of Wight.

Den tredje verksamheten som de bedriver är ett företag vid namn Momart som sysslar med att förvara och transportera och hänga värdefull och ofta ömtålig konst. Deras kunder är sådana som The Saatchi Gallery, National Gallery och Buckingham Palace.

Som synes är detta tre helt disparata verksamheter vars enda gemensamma nämnare är att man med mycket god vilja kan kalla dem alla för utiliteter.

Finanser:

Falkland Islands Holdings intäkter var år 2014 18,24 miljoner pund och dess nettovinst blev det året 2,63 miljoner pund.

Deras totala tillgångar uppgick till cirka 57 miljoner pund. I detta ingick då en verksamhet som man ägde ungefär 8 % av. Den heter Falkland oil and gas. Denna såldes den 1 maj 2015. Därför har jag inte skrivit om den i verksamhetsöversikten.

Marknaden värderar bolaget till mellan 29 och 30 miljoner pund med en aktiekurs på 235,26 pence fredagen den 24/7.

De kommer antagligen inte att lämna någon utdelning i år.

Slutsatser och sammanfattning.

Falkland Island Holdings är ett mycket spännande företag som ligger precis i linje med det jag letar efter. Verksamheterna är ganska basala och de är diversifierade. Med mycket god vilja kan man säga att de alla är utiliteter. Ekonomin ser väldigt bra ut. Jag har dock inte lyckats hitta hur stora skulder de har. Som det ser ut nu så har man tillgångar som är värda mera än hela bolaget i sig. Jag har inga aktier i detta bolag men jag kommer att bevaka det framöver. Det som gör att jag inte kastar mig på köpknappen är just att de inte kommer att ge ut någon utdelning i år även om de har gjort det tidigare år.

Vad tycker ni? Kan detta företag vara intressant.

Jag har sålt en del av mitt innehav i Swedbank. Detta gjorde jag för att jag ville ha litet fritt kapital att sätta in när det nu finns litet intressanta kursnivåer. Tanken är att jag ska köpa tillbaka antalet i Swedbank under hösten. En del av likviderna används till att bygga färdigt mitt innehav i Kvaerner. Jag har alltså köpt in flera aktier i det bolaget och anser att jag nu är färdigbyggd där. Nu kommer det att dröja länge innan jag köper fler aktier i det norska oljeserviceföretaget. Resten av likviderna lägger jag i en liten krigskassa som jag inte ännu vet hur jag ska använda men det kommer att vara fullinvesterat tills utdelningssäsongen sätter igång igen.

Ett extrainköp

Jag gjorde ett extra inköp idag. Jag har tittat ganska mycket på de olika preferensaktier som finns. Jag ville ha in litet preferensaktier när jag nu börjar få litet storlek på min portfölj. Det kommer dock alltid att vara en liten del av den. Dessutom är det ett av få sätt att få utdelning flera gånger per år från svenska bolag.

Av de preffar som finns tycker jag att det verkar som om Akelius är en av de med högst kvalitet. Därför valde jag denna för mig något udda fågel att ta in i väskan.

halvtid på året

Jaha då var det dags att göra en kontroll över det första halvåret. Eftersom jag har en extremt lång tidshorisont på mitt sparande är jag inte så intresserad av uppdateringar överhuvudtaget. Det kan dock vara av ett visst intresse att i halvtid se om man är på god väg att lyckas med sina uppsatta mål. Mina mål för året var följande: Att jag skulle ta in fler bolag och från fler länder. Här är jag själv inte särskilt nöjd. Visst har det kommit in tre nya bolag i portföljen och jag har också utökat landsfloran något med ett land till men jag ville ha fler länder representerade. Dock får väl det bli nästa periods mål. Jag hade också målet att mitt nysparande skulle vara totalt för året 48 000 kr. Här måste jag vara nöjd eftersom jag har satt in 30 700 kr på aktiekontot och ligger därmed före planen med 6700 kr. Det tredje målet var att komma upp i 12 000 kr totalt under året. Det är nog det tuffaste målet att uppnå. Jag har en total utdelad utdelning för tillfället på 8140.43 kr. Som ni märker kan det bli tufft att nå upp till det högt ställda men inte omöjliga målet. Jag ska dock göra det som krävs för att det ska gå.

Hundens Allehanda

En kynologisk Tidskrift

z2036

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

petrusko

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Fattigbonddräng Plöjer och Sår

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Grazing Lady

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Fermentum vitae

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Christoffers investeringsblogg

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Aktiefokus

Process för bättre fundamentala analyser

miljonär innan 30

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Lundaluppen

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Gustavs aktieblogg

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.