Archive for februari, 2015


Årets föreslagna utdelningar

Så där ja! Då har alla mina bolag rapporterat och kommunicerat sina respektive utdelningar. Totalt med redan utbetalda utdelningar samt med det antal aktier jag har i dagsläget blir det 8715 kr vilket ju är en bit ifrån mitt mål på 12000 kr. Dock finns det fortfarande möjligheter att tanka upp mera aktier under tiden fram till utdelningsdagen. dessutom brukar ett par av mina norska innehav köra lite extrautdelningar som de inte kommunicerar förrän de är beslutade. Det ena finns dock i oljeservicesektorn så att där förväntar jag mig bara det som har föreslagits nu. Sedan har jag planer på att ta in nya bolag som delar ut andra tider än på våren så att man kan börja skönja konturerna till en bombmatta av utdelningar. Jag har ju redan en månadsutdelare men jag vill ändå få upp antalet bolag i min portfölj som delar ut antingen flera gånger per år eller på oortodoxa tider.

Annons

Då har nästan februari gått förbi, för övrigt med en rasande fart. Eftersom jag kommer att ha litet mycket betalningar under nästa månad så lade jag in bara 1000 kronor av den här lönen till aktiedepån. Därför blir det ett litet inköp den här månaden och jag fortsätter bygga på min portfölj med 29 st Mycronics-aktier som jag tycker verkar gå från klarhet till klarhet i det de gör. VD:n har precis köpt en stor post aktier och allt ser mycket lovande ut.

Pengamaskin

Pengamaskinen börjar så smått att rulla igång efter snart två års arbete med att bygga upp den. Snart kanske jag kan låta den mata sig själv några månader per år och kanske ta och lägga lite mer krut på att få ner min bankskuld som ju är den enskilt största månadsbetalningen i min budget. Jag kommer dock inte att sluta mata min pengamaskin med mera flis så att den fortsätter växa och bli större. Det är faktiskt ganska skönt att få se att ens utdelningsinriktade strategi börjar bära frukt.

Degiro?

Detta inlägg kommer kanske att ge ett litet förvirrat intryck. Det beror på att jag inte har tänkt färdigt om detta ämne utan vill få in synpunkter och kommentarer.Jag funderar på att öppna ett konto hos den för oss i Sverige nya nätmäklaren Degiro. Detta gör jag av ett enda skäl. jag vill kunna komma åt börsen i London elektroniskt och Avanza har nu gett ett klart och rakt svar på en lika rak fråga som jag ställde till kundtjänsten: Det finns inga planer på att erbjuda elektronisk handel på fler handelsplatser än som redan erbjuds för närvarande och framgent. Detta gör att vi som vill handla på de stora handelsplatserna London och Frankfurt tvingas ut till en, som jag känner det, mindre trygg situation med en firma som vi inte vet så mycket om ännu. jag känner mig alltså inte helt hundra än så länge. De måste verkligen bevisa sin uthållighet och seriositet som ju Avanza har fått göra genom åren. Dessutom blir det ytterligare en plattform för sina pengar man ska hålla reda på förutom Avanza och sin vanliga bank. Som synes är jag inte helt bekväm med den uppkomna situationen. Hur tänker ni?

Sålt!

Detta är en rubrik som ni kommer att få se mera sällan i fortsättningen. Det ska nämligen till extremt mycket för att jag ska sälja ett innehav. Dock har jag nu sålt för först<a gången på länge. Det blev mitt kvarvarande mycket lilla innehav i Industrivärden. Jag sålde av för att mitt innehav gjorde varken till eller från i utdelningshänseende och därför att de har gått upp så kraftigt i svallvågorna efter Sverker Martin-Löfs avgång att det inte känns försvarbart att köpa in fler aktier till den här kursnivån. Istället väntar jag hellre på en dipp och köper in då. Jag vet att jag sa att Industrivärden skulle bli en basaktie i min portfölj men om det händer saker i kurserna som gör att det inte blir som man tänkt sig så måste man kunna vara flexibel och agera efter det.

Jag har i en serie gått igenom och presenterat några av ”mina” företag där jag skriver om deras verksamhet, historia, tillväxt samt varför de har kommit in i min portfölj. Detta är inte tänkt att vara en analys i vanlig mening utan mera just en presentation av de kanske mera mjuka variablerna i ett företag. Denna serie fortsätter nu med vindkraftprojektören Eolus.
Företaget bildades 1990 som den första kommersiella vindkraftsprojektören i Sverige för att i första hand bygga, etablera och äga egna vindkraftsanläggningar för elproduktion i Sverige. Man såg dock potentialen i att erbjuda sin kompetens även till andra som ville bygga och äga vindkraftanläggningar. Därför kompletterades affärsmodellen med denna del. Företaget har till dags dato byggt 467 vindkraftverk.
Affärsmodellen är genialt enkel: Man bygger och säljer vindkraftverk men det fina i kråksången är att man medan man säljer sina vindmöllor så kan man ta betalt för den energi som dessa producerar.
Jag är övertygad om att vi måste någon gång ställa om vårt energisystem med förnyelsebar energi och detta är en väg att gå.
Kan jag vara med på ett hörn och dessutom tjäna litet pengar på det så är jag nöjd. Eolus är nämligen ett utdelande bolag och det är dessutom ett där utdelningen kommer i januari eftersom man har ett brutet räkenskapsår vilket förstås är mycket trevligt för en som är ute efter att bygga en bombmatta av utdelningar. Det är ett trevligt bolag att ha tillsammans med Malmbergs och Bahnhof.

Vilket kanonresultat Mycronics fick till i bokslutskommuniken! När jag såg det så kastade jag mig på köpknappen och köpte in några mera aktier i företaget för årets redan inkomna utdelningar. Utdelningen på Mycronics föreslås bli 4(!) kr uppdelat på en ordinarie på 0,8 kr och en extrautdelning på 3,2 kr. Vilket skulle innebära en direktavkastning på över 12 %! Det är många utropstecken i det här inlägget men det får ni stå ut med en dag som denna. 🙂

Hundens Allehanda

En kynologisk Tidskrift

z2036

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

petrusko

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Fattigbonddräng Plöjer och Sår

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Grazing Lady

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Fermentum vitae

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Christoffers investeringsblogg

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Aktiefokus

Process för bättre fundamentala analyser

miljonär innan 30

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Lundaluppen

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Gustavs aktieblogg

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.