Archive for augusti, 2014


Månadens inköp

Idag gjorde jag månadens inköp både på aktiemarknaden och i mataffären, jag storhandlar mat ungefär var 6:e vecka. På aktiemarknaden har jag gjort två inköp idag. Jag ökade litet i Swedbank och i Malmbergs. Malmbergs har under den senaste tiden backat, på en inte helt lyckad halvårsrapport, så att jag fick ett lägre medelinköpspris än vad jag hade innan. jag tror dock att det inte är någon större fara på taket. med de stora byggsatsningarna som är aviserade tror jag på att Malmbergs har en helt ok framtid även framgent.
Swedbank har jag också fått ett lägre medelinköpspris på i dag. Jag är inte så orolig över den bankskatt som har föreslagits. Swedbank är idag en av Europas bäst kapitaliserade banker och man gjorde ett bra halvårsresultat som lovar mycket gott inför framtiden. Dessutom har man en stabil och bra ledning som dessutom är ganska stora aktieägare i banken.

Annons

Jag har ägnat några dagar åt att läsa ”The Strategic Dividend Investor. Why Slow and Steady Wins the Race” av Daniel Peris. Det är en mycket inspirerande bok som jag nog kommer att återkomma till när jag känner att jag är ute på litet villovägar i min investeringsplan.
Jag fick upp ögonen på boken tack vare Snåljåpens bokanmälan tidigare denna månad. Den handlar i mångt och mycket om att vi inte ska försöka hoppa på berg- och dalbanan med att köpa och sälja aktier utan istället köpa utdelande bolag och få vinst genom utdelningarna och på det sättet skapa en ström av likvider som man antingen kan använda eller återinvestera. Författaren menar att det är en mer sund och tillbakalutad tankebana. Han visar på att detta tankesätt var vad tidigare generationer hade och att det litet grand kom bort i den galna teknik boomen runt millenieskiftet.
Boken är naturligtvis väldigt amerikansk i sitt uttryck och i sina exempel. Det jag kan reta mig på litet grand är att författaren upprepar sig ganska mycket. Det förtar dock inte att boken som sådan är mycket bra och att jag kommer att använda mig av den som en lots i en grynnig skärgård.

Sålt Cloetta

I går sålde jag Cloetta för att jag vill nu bara ha utdelande bolag i portföljen.

Då har det diplomatiska handelskriget mellan väst och Ryssland tagit ett nytt steg genom att Ryssland nu inför ett importförbud för livsmedel från EU, USA, Norge och Australien bland andra. Detta har fått aktierna i framför allt fiskodlingsindustrin att rasa idag. Marine harvest har till nu sjunkit med närmare 10 %. Ryssland utgör dock bara 5 % av omsättningen i företaget. Bedömare anser dock att priserna kommer att sjunka något men jag själv anser att det inte är någon större fara på taket än så länge. Därför kommer jag att ligga kvar i aktien och eventuellt öka om det går ner mera.

Idag fick jag in pengar från Mycronics närmare bestämt 135 kr. Det tackar vi för.
Det har i dagarna förts en tidvis ganska hetsig debatt om huruvida man ska vara anonym eller öppen om vem man är på sin blogg. en person har skrivit att hen inte tar öppna bloggare seriöst. Det måste naturligtvis stå för den personen men det brukar ju vara tvärtom att man faktiskt tar dem mer seriöst som skriver under sitt namn och man vet vilka de är. När det gäller sådana personer som Lundaluppen och Spartacus har dessa visat sig vara seriösa och man kan nog i hög grad lita på dem. Jag befinner mig någonstans mittemellan Luppen och Snåljåpen som är på andra extremen. Jag börjar så sakteliga krypa ut om vem jag är. Det gör jag för att med min skada är det ganska svårt att förbli anonym en längre tid i en krets. Dock kommer det nog att dröja ett tag innan jag skriver mitt namn och adress på min blogg. 🙂 Jag tycker inte att folk ska kräva varken det ena eller andra. Låt oss som bloggar göra som den känner för. Vill vi vara anonyma eller semianonyma eller helt öppna så ska vi kunna vara det. Många av oss lägger ner många timmar på fritiden för att skriva ihop något som kan vara läsvärt för andra. Jag skriver för att det är ett bra sätt att lära sig nya saker samt också för att hålla linjen rak. Då tycker jag att det inte är särskilt trevligt att bli bemött som Snåljåpen blev i kommentarsfälten på Ägamintid. Obs att Ägamintid är helt oskyldig till det.

Hundens Allehanda

En kynologisk Tidskrift

z2036

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

petrusko

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Fattigbonddräng Plöjer och Sår

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Grazing Lady

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Fermentum vitae

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Christoffers investeringsblogg

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Aktiefokus

Process för bättre fundamentala analyser

miljonär innan 30

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Lundaluppen

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Gustavs aktieblogg

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.