Archive for oktober, 2014


Månadens inköp

Jag har äntligen, efter mycket krångel med internetleverantören här i Thailand, kunnat fixa till mina inköp för månaden. Det blev 2 st affärer gjorda idag. 50 st Ratos och 45 Eolus. Båda på kurser under mina tidigare genomsnittskurser.
När det gäller Ratos är jag optimistisk och tycker att det ser bra ut för framtiden. jag hade sagt tidigare att jag skulle öka mitt innehav i det bolaget om det gick under mitt tidigare GAV. Därför gjorde jag det nu. Eolus är en liten chans på att de ska kunna överraska positivt i morgondagens årsrapport. Det är anledningen till att just nu öka upp i företaget.
Sedan sist har det också kommit in två utdelningar, en från Northwest healthcare och en från Kvaerner.

Annons

Jag kommer i en serie att gå igenom och presentera ”mina” företag där jag skriver om deras verksamhet, historia, tillväxt samt varför de har kommit in i min portfölj. Detta är inte tänkt att vara en analys i vanlig mening utan mera just en presentation av de kanske mera mjuka variablerna i ett företag. Eftersom jag har en faiblesse för ordning och reda så tar vi bolagen i alfabetisk ordning vilket innebär att först ut är Atrium/Ljungberg.
Bolaget är alltså ett fastighetsbolag som i huvudsak ägnar sig åt att förvalta och utveckla kontor och köpcentra i Stockholm, Malmö och Uppsala.
1916 började Konsumentföreningen Stockholm med fastigheter och tillhörande verksamhet. 1999 samlade Konsumentföreningen Stockholm, Konsumentkooperationens pensionsstiftelse och Konsumentkooperationens pensionskassa sina gemensamma fastigheter i bolaget Atrium Fastigheter. Detta företag blev ett av de ledande bolagen inom handelsfastigheter i Sverige med kunskap inom förvaltning av framför allt detaljhandelsfastigheter.
Ljungberg-gruppen har sitt ursprung i den bygg och fastighetsrörelse som Tage Ljungberg startade 1946 precis efter andra världskriget. Han ville bygga villor och lägenheter. På den tiden kände haN personligen många av sina hyresgäster. Ärlighet, kundtillfredställelse samt att båda parter skulle vara nöjda med affären var ledord för honom. Under årens lopp utökades byggverksamheten med ägande av bostadsfastigheter, kommersiella lokaler samt utveckling av befintliga fastigheter. Hans barn, Åke Ljungberg och Birgitta Holmström, började arbeta i firman under 1970-talet.
Mot slutet av 1980-talet delades verksamheten upp i två bolag, LjungbergGruppen med huvudsakligen kommersiella lokaler medan övriga innehav lades
i Tagehus Förvaltning AB. Några år senare, 1994, börsnoterades LjungbergGruppen.
1997 köpte man det stora fastighetsbeståndet i Sickla av Atlas Copco där en del idag utgörs av Sickla köpkvarter. 2006 fusionerade man de två företagen Atrium och LjungbergGruppen till Atriumljungberg.
Idag har man ungefär 50 fastigheter till ett bedömt fastighetsvärde på totalt 26,4 miljarder kr. Man äger också byggfirman T L Bygg.
Deras VD heter Ingalill Berglund som jag har ett stort förtroende för.
För tillfället har jag ganska litet aktier i företaget men jag kommer att öka efter hand. Anledningarna till att detta bolag kom in i portföljen är bland annat att de har ökat sin vinst och utdelning under de år som jag har tillgång till. En annan är att de passar så bra in i min ”sälja spadar”-strategi och att jag själv nyttjar deras kunder som en trogen gäst på Sickla köpkvarter.

Ett tråkigt besked!

Idag är det en sorgens dag i aktiebloggosfären. En av de absolut bästa och seriösa bloggarna, Lundaluppen, har skrivit att han ämnar lämna och sluta skriva inlägg på sin blogg. Jag beklagar det för han har verkligen tillfört kvalitet och stringens i bloggsfären. Dessutom har han och många andra tagit över mycket av den ekonomikvalitetsjournalistik som verkar föra en tynande tillvaro på våra ekonomiredaktioner. Även språkligt har det varit en fröjd att läsa Lundaluppens inlägg. Han är verkligen en mycket bra skribent och stilist. Det kommer därför att bli fattigare i ekonomibloggar-sfären när nu Lundaluppen inte längre kommer att lägga upp sina, av många, hett emotsedda inlägg. Det är tråkigt. Jag kan bara beklaga och hoppas att den anonyme person som ligger bakom får ett fortsatt bra liv i framtiden.

Hundens Allehanda

En kynologisk Tidskrift

z2036

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

petrusko

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Fattigbonddräng Plöjer och Sår

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Grazing Lady

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Fermentum vitae

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Christoffers investeringsblogg

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Aktiefokus

Process för bättre fundamentala analyser

miljonär innan 30

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Lundaluppen

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Gustavs aktieblogg

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.