Archive for januari, 2014


Månadens inköp

Jag sitter här nere i Thailand och funderar på vad jag ska skriva på min blogg till er mina kära läsare. Månadens inköp har i alla fall gjorts. Den här gången har hela beloppet gått åt till att köpa in mer av Industrivärden. Detta har gjorts därför att företaget hade en relativt låg vikt i min portfölj och jag ville utöka den.  Tanken är att Industrivärden ska vara ett kärninnehav som jag kommer att fylla på i vartefter min totala portfölj växer. Det kommer att göras när kursen ligger där den för tillfället är parkerad (runt 120 kr) eller lägre. Vad tror ni? är det en bra kurs att lägga sig på? är företaget ett bra bolag att ha i sin basportfölj?

Annons

Inköp Mavshack

I enlighet med min strategi att ligga så fullinvesterad som möjligt, Jag hade lite pengar löst i kassan, har jag idag köpt ett litet antal aktier i streamingbolaget Mavshack som verkar på de asiatiska marknaderna. Detta är dock ett högriskbolag som jag normalt inte skulle ha tittat på men jag blev intresserad när en kompis började prata om streamingmarknaden och sedan har jag ägnat ett par dagar åt att läsa in mig och göra analysen klar för mig  Det ser ut som att man har någonting bra på gång här. 🙂 Detta är dock inget utdelningsbolag utan i högsta grad ett investeringstungt företag. 

Jag gjorde en alternativberäkning på hur mycket jag skulle,kunna få in i utdelning givet en specifik summa på varje innehav om jag skulle öka innehavet med den summan och kom då fram till att det var bättre att sälja av ytterligare en del av Skåne-Möllan. Detta gjorde också att jag fick möjlighet att balansera upp portföljen ytterligare. vad jag har gjort är att  skapa fyra ungefär lika stora pelare som ska få bära portföljen framgent och resten av innehaven är stöd samt segel. De fyra pelarna är: Northwest healthcare properties 14.6 %, Telia 12.1%, Swedbank 11.5% samt Diös 10.6%. Därefter kommer Skåne-möllan på 9.32% och sedan de övriga innehaven som kan läsas om i min resumé för året.. Nu tycker jag att det börjar se ganska stabilt ut. Vad tycker ni andra?

Omviktning i portföljen

Efter att ha diskuterat med mig själv och en del andra ekonombloggare, tack Gustav, har jag tagit ett beslut att  minska i Skåne-möllan istället för att göra som jag tänkte från början, att öka  upp i de andra innehaven, för att balansera min portfölj. Det blev till. slut väldigt baktungt att ha så pass stor andel i ett bolag. Jag såg dessutom att det skulle ta tid att få upp de andra innehaven i nivå med detta enda. Detta har lett till att jag  nu har en klump med likvider som så fort Torontobörsen öppnar skall investeras i ett nytt bolag, Northwest healthcare properties. Därmed kan man säga att ett av mina mål för året, att få in ett anglosaxiskt bolag i portföljen, redan  är i hamn. Tack Gustav igen för att du hittade detta företag. Här kan ni läsa mera om det.http://gustavsaktieblogg.blogspot.se/2014/01/kanadensiska-sjukvardslokaler-en-bra.html . Det är dessutom ytterligare ett bolag som passar in i strategin ”sälja spadar…” förutom att de har 7% direktavkastning och månadsutdelning. Då har jag istället, kan man säga, en stor andel specialfastighetsbolag i min portfölj. Dock anser jag att de är mycket diversifierade sinsemellan. Norrländska gallerior och kanadensiska sjukvårdslokaler är  uppenbarligen två helt olika marknader. 🙂

När man börjar köpa aktier utanför ens egen valutazon exponerar man sig för en valutarisk förutom de gamla vanliga riskerna. Om ens egen valuta stärks eller den andra blir svagare får man en värdeminskning i motsvarande grad. I ärlighetens namn går detta i andra riktningen också,.Om den andra valutan stärks får man istället en värdeökning i sitt innehav. Det finns naturligtvis olika sätt att komma till rätta med denna risk. Man kan, till exempel, hålla på med olika typer av derivat för att  skydda sig. Detta är dock ingenting för oss småskuttar och glada amatörer. 🙂 En sak som vi kan göra är att köpa eller sälja i olika omgångar. det är dock en tveeggad lösning på problemet för att du har ju inte bara valutakursen att ta hänsyn till då utan även sånt som själva aktiekursen och courtaget. Om man skulle dela upp inköpen av antalet aktier för att minska valutarisken ökar man i själva verket risken att aktiekursen stiger så att man inte får köpa in hela den mängd man hade tänkt sig och dessutom ökar man ju på courtaget.

En annan aspekt på valutarisken som jag inte tror att många tänker på är att man riskerar att få en sänkt utdelning pga valutaskillnaderna. det här gör att man kan börja tveka på att gå in i ett amerikanskt företag, särskilt när man  har  så långt placeringsperspektiv som jag har, dessvärre finns det mycket få om ens något svenskt bolag som delar ut mer än en gång per år. Hur som helst så är valutorna intimt förknippade med landets makrosituation och ekonomiska politik samt vad andra  länder och institutioner tror och tycker om den ekonomiska situationen i ett land,.

I fallet USA så finns den enorma statsskulden som de bara skjuter framför sig. Vi har FED som ihärdigt vräker ut obligationer i ett krampaktigt försök att få i gång  den amerikanska ekonomin. Sedan har vi den kinesiska centralbanken som under hösten öppet har  deklarerat att man inte längre kommer att köpa amerikanska statspapper,.vad inne bär detta för den amerikanska dollarn på lång sikt? Vågar man som svensk utdelningsinvesterare på riktigt lång sikt satsa på amerikanska aktier?

Jag vet inte.Jag vill bara väcka tanken och kanske också en diskussion till liv om den här risken för en långsam dollarimplosion på en lång sikt.

Vad har du för tankar om bla utdelning och valutarisker?

 

Sista börsdagen kunde jag inte låta bli att slänga in ytterligare 2000 kr på depån så att det blev jämt 80 000 kr sparade 2:a hälften  av 2013. För dessa pengar och litet av kassan blev det faktiskt en uppgradering av  Skåne-möllan med 8 aktier till 93 st för 303 kr. Det lyckades ju bra eftersom aktien, för första gången på länge, nådde kursen 320 idag. Detta inköp minskade också mitt medelinköpspris för aktien med nästan 5 kr.

Hundens Allehanda

En kynologisk Tidskrift

z2036

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

petrusko

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Fattigbonddräng Plöjer och Sår

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Grazing Lady

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Fermentum vitae

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Christoffers investeringsblogg

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Aktiefokus

Process för bättre fundamentala analyser

miljonär innan 30

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Lundaluppen

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.

Gustavs aktieblogg

Ett CP:s investeringar och ekonomiska funderingar.