Då har hösten gjort sitt intåg i Sverige och jag börjar se litet gula löv här och var. I dag har jag gjort månadens inköp. Det blev NCC som blir ett nytt bolag i mitt stall av fina utdelningsspringare. På dagens kurs har de en direktavkastning på 5 %. Dessutom är det ett av få svenska bolag som delar ut vid fler än ett tillfälle per år. Jag ser ett ökande behov av byggande samt flera infrastruktursatsningar som kommer att beställas nu när krutröken har lagt sig efter valet. Med den keynesianska tradition som finns i det socialdemokratiska tankesättet så finns här ganska stora chanser för ett företag som NCC att få tag i några fina byggprojekt framöver till gagn för oss aktieägare och samhället i stort. Med andra ord, det kommer att sättas igång en hel del projekt för att, som det heter, stimulera ekonomin.
Att sedan flera analyshus har blinkande köprekommendationer på företaget i fråga gör ju inte ont precis. Dock är deras incitament väldigt mycket mera annorlunda än mina. Jag köper för att behålla och därmed är inte exitkurser intressanta för mig.

Annons